Recep Akdur

22 Mayıs 2023 00:28
Recep Akdur Bu köşede 11 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanan Anti...
11 Mayıs 2023 20:34
Recep Akdur Seçmen özelliğine sahip olan herkesin katıldığı ve tüm...
8 Mayıs 2023 19:40
Recep Akdur Terör, Latincedeki terror sözcüğünün Fransızcaya oradan da Türkçeye...
3 Mayıs 2023 23:38
Recep Akdur Ülke adına/çapında karar verebilen yöneticilerin beden ve ruh...
30 Nisan 2023 01:48
 Recep Akdur  Etimolojik olarak Arapça kökenli olan din sözcüğü, “yol, hüküm,...
26 Nisan 2023 00:47
Recep Akdur Ansiklopedik bilgilere göre, Makyavelizm adını İtalyan politikacı, düşünür...
22 Nisan 2023 01:23
Recep Akdur Koalisyon kelimesinin kökü, Latincedeki beraberce büyümek anlamına gelen...
18 Nisan 2023 11:43
Recep Akdur Dünyadaki Türklerden, özünü Tengricilik, birçok efsane ve kültürel...
14 Nisan 2023 01:30
Recep Akdur Önümüzdeki seçimlerin sıradan bir seçim olmadığı “bu seçim...
10 Nisan 2023 10:17
Recep Akdur Yirmi yıldır hükümet eden AKP ve onun “ekonomist”...
28 Mart 2023 21:00
Recep Akdur Bu köşede yayımlanan 22.03.2023 tarihli yazımda; deprem, sel,...
23 Mart 2023 00:35
Recep Akdur Filozof Voltaire; “ilgilendiğiniz konu ya da olguyu tanımlarsanız,...
19 Mart 2023 14:11
Recep Akdur Ekonomik rekabet ve sömürgecilik Avrupa’yı ikiye bölmüş. Bir...
8 Mart 2023 11:08
Recep Akdur Emek piyasası kurulduğundan bu yana kadınlara ayırımcılık uygulanmış....
13 Şubat 2023 20:37
Üniversitelerin tatil edilme kararına TÜMOD Genel Başkanı Prof.Dr. Recep Akdur’dan...
27 Haziran 2021 23:35
“Katarlılara Ayrıcalık” Daha önce bu köşede yayımlanan “Sağlıkta Eşitlik Olmaz”...
24 Haziran 2021 10:55
Makyavelizm Oportunizmve Darül-Harb Aşuresi Makyavelizm kavramı kökünü İtalyan politikacı, düşünür...
10 Haziran 2021 10:33
Derin devletin varlığını Türk aşiretleri ya da beylikleri zamanına dek...