İKTİDARIN YOLU

İKTİDARIN YOLU
24 Haziran 2021 10:55
1.270
A+
A-

Makyavelizm Oportunizmve Darül-Harb Aşuresi

Makyavelizm kavramı kökünü İtalyan politikacı, düşünür ve yazar olan Niccolo Machiavelli’den alıyor.  İtalya’nın Floransa kentinde doğan Niccolo Di Bernado Dei Machiavelli, 3 Mayıs 1469’da ve 21 Haziran 1527 tarihleri arasında yaşamış. İktidar olmak ve sürdürmek konusundaki düşüncelerini ünlü eseri Prens’te yazmış. Bu eserinde, siyasette başarıya ulaşmak için “her yola, her araca başvurulması gerektiğini ve iktidar için her yolun mubah olduğunu,bu yolda dinsel ve ahlaki kaygıların dikkate alınmayabileceğini” savunmuştur. Hükümdarın gerektiği zaman dini de alet olarak kullanmasını ancak dindar olsun ya da olmasın son derece dindar görünmesini gerektiğini ileri sürmüştür. Ona göre devlet adamı son derece pragmatist ve bencil olmalıdır. Bencil olmayan bir lider davasını başarıyla yürütemezdevlet yönetiminde duygu ve vicdanın bir kenara bırakılması gerekir.

Özetle Makyavelizm;“devlet yönetiminde ahlaki ilkelerin işlevsiz, buna karşılık esas ve belirleyici faktörün güç olduğuna inanan, amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğunu kabul eden” düşünce tarzıdır. Bu düşünceyi benimseyen siyasetçilere Makyavelist denir. Makyavelistler “toplum düzenini sağlamak adına ve iktidarları için her türlü şiddeti ve yaptırımımeşru görürler.

SözlüklerdeOportünizm; davranışlarını mantık ve ahlak kurallarına dayandırmak yerine çıkarlarına göre uyarlayan tutum olarak tanımlanır. Kısaca fırsatçılık, çıkarları için her fırsattan yararlanmak demektir. Siyasi mücadelede kendisi ve partisinin iktidarı için her fırsatı kullanan siyasetçilere oportünist/fırsatçı denir.

Bazı Müslümanlara göre, yönetimindeMüslümanların bulunmadığı,bunların baskısı nedeniyle ibadet yapılamayan ve etrafı da Müslüman komşu ülkelerle çevrili olmayan yerlere Darül-Harb denir.Burada ibadetin batıl olduğu kabul edilir. Böyle bir bölgede yaşayan Müslümanın ya bölgeyi terk etmesi ya da cihat yapması gerekir. Darül-Harb’de cihat yapan Müslüman için her şey mubah ve meşrudur. Onlar için bazı günahları işlemek bile serbesttir.

Bu üç kavramın anlamları birbirineyakın ama aralarında çok önemli farklar var. Her şeyden önce bu düşünce/ davranış kalıplarının gerekçelendirilmesi birbirinden çok farklı.Sergilenen tutum vedavranışların amacında/gerekçelendirilmesinde/ hedefinde Makyavelizm için devlet,Oportünizm için devlet eden, Darül-Harbe inanlar için ise imam ön plandadır.  Daha başka bir anlarımla: Makyavelistlerde “her şey devlet için”, oportünistlerde “her şey lider için”, Darül-Harbe inananlarda ise “her şey imam içindir.” Bu nedenle de her üç tutum ve davranış kalıbından yalnızca birine sahip olan insanlara rastlanabileceği gibibunlardan ikisine ya da üçüne birden sahip olan insanlara darastlanabilir. Bana göre herüçünün birden aynı insanda görülmesine Makyavelizm, Oportünizm ve Darül-Harb aşuresi denilebilir.

Bir siyasetçide özellikle de iktidar olan bir siyasetçide bu tutum ve davranış kalıplarından yalnızca birinin bile görülmesi çok kötüdür. Makyavelizm,Oportünizm ve Darül-Harb aşuresinin görülmesi ise felakettir, afettir. Afete karşı yapılacak ilk iş onu iktidardan defetmek, ikinci iş bu afetin toplumda açtığı yaraları sarmak, yıkımları onarmaktır.Üçüncü iş ise topluma bir esenlendirme programı uygulamaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere ülkeyi Makyavelizm, Oportünizm ve Darül-Harb aşuresinin etkilerinden arındırmak çok uzun ve zor bir yoldur.

Azim ve Karar, 24.06.2021

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.