MELTEM DİKMEN CANİKLİ

[blog display=”category” category=”63″ hc_title=”” ad_count=”3″]

MELTEM DİKMEN CANİKLİOĞLU

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, 1 Ağustos1962 Kastamonu doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Kastamonu’da tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1985-1992 yılları arasında Adalet Bakanlığı’nda Cumhuriyet Savcısı ve Hakim olarak çalışmıştır.  1993-1998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1998-2011 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2020 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör unvanını almıştır.

Birçok dergilerde makaleleri ve yazıları yayınlanmıştır. Anayasal Devlette Meşruiyet, Sivil Toplum ve Türkiye Demokrasisindeki İzdüşümleri, Anayasa Arayışları ve Türkiye, Liberalizm 1, 2, Anlamı, Kapsamı ve Sınırlarıyla Temel Haklar ve Anayasalarımız, Çağdaş Demokrasi ve Çağdaş Devlet Üzerine Düşünceler ve Seçim Sistemlerinin Siyasal İstikrarın Oluşmasındaki Rolü isimli kitapları yazmıştır.

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden emekli olmuş ve 2012-2015 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 2016 yılından beri Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmakta ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi Dekanıdır. Türk Hukuk Kurumu, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği ve İzmir Barosu Üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.