MUSTAFA KAYMAKÇI

MUSTAFA KAYMAKÇI

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, 1945 yılında Rodos’ta doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden 1969 yılında mezun oldu. 1978 yılında doktorasını tamamladı. Konuk araştırıcı olarak 1980 yılında İskoçya Roslin Enstitüsü’nde bulundu. 1983 yılında doçent, 1988 yılında profesör unvanını aldı. 2012 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden emekli oldu.

Bilimsel çalışmaları yanında kimi gazete ve dergilerde, üniversite, tarım ve bilim konularında yazılar yazmaktadır. Ayrıca, kooperatifçilik eğitimi konusunda da etkinlikler düzenlemektedir. Çok sayıda kitabı yayınlanmıştır.

Mustafa Kaymakçı’nın birçok başarı ödülü vardır; bu ödülleri 2004 yılında Ankara’da aldığı “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası BİLİM ÖDÜLÜ” taçlandırmıştır. Birçok demokratik kitle örgütlerine üye olan Mustafa Kaymakçı, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanıdır.

VATANDAŞ NEDEN KURBANLIK DERDİNDE ya da GERÇEK KURBAN KİM?

Mustafa Kaymakçı Kırmızı et fiyatlarında olağan üstü artışlar yaşanıyor ve bir de Kurban Bayramı gelince yurttaşlarımız kurbanlık hayvana erişemiyor. Türkiye,1980 yıllardan itibaren kırmızı et açığını gidermek için sürekli olarak AB ülkeleri dahil birçok ülkeden damızlık hayvan ve karkas et ithal ediyor. Dışalım ile karkas et fiyatlarında artışı önlemek olası oldu mu? Ortaya çıkan sorunun temeli […]

“KÖRLÜK” ROMANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa Kaymakçı Yazılarımı okuyanlar bilir. Ben bir edebiyat eleştirmeni değilim. Basit  bir roman okuruyum. Bugünlerde okuduğum Nobel Edebiyat Ödüllü Portekizli yazar José Saramago’nun 1995’te yazdığı “Körlük”adlı roman beni çok etkiledi.(*) Günümüz dünyasında çürümeye ışık tutuyor.Bu romanı sizlerle paylaşmak isterim. “Körlük” romanı edebiyat eleştirmenlerine göre; alegori(**), bilimkurgu, gerilim ve psikolojik bir roman. Konusu, körlüğün salgın bir […]

BU DÜNYADAN BİR MÜMTAZ HOCA GEÇTİ

Mustafa Kaymakçı Değerli okurlar, 11 Kasım 2019 günü Atatürkçü ulusalcı-antiemperyalist ve de antikapitalist kimliğiyle öne çıkan  güzel yurdumun “Büyük İnsanlar”dan birini, Mümtaz Soysal Hoca’yı  sonsuzluğa uğurlamıştık. Mümtaz Soysal Hoca’yı  hiç unutmayalım ve değerlerine sahip çıkalım. Sonsuzluğa uğurladığımız günlerde O’nun nitelikleriyle ilgili bir yazıyı kaleme almıştım. Anımsatmak istedim. ———————————————————————————- Mümtaz Hoca’nın  en çok ilgilendiği  konuların başında;  […]

SÜTLER NEDEN KÜÇÜK MENDERES’E DÖKÜLÜYOR?

11 Mayıs 2021 günlü Cumhuriyet Gazetesi’nde Mehmet İnmez’in salgın ve stokların dolu olması nedeniyle İzmir  bölgesinde3 günlük süt alımı yapmayacağını bildiren firmaların üreticiyi zora soktuğu haberleri vardı. Haberde bu konuda bir açıklama yapan İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer’in, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak şunları söylemiş: “Tarım Bakanlığı bu dönemlerde piyasadan sütü alarak süttozu […]

TARIM MI, SANAYİ Mİ?

Mustafa Kaymakçı 18 Haziran 2022 tarihli gazetelerin bildirdiğine göre Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TBMM Komisyonu’nda yapmış olduğu konuşmada Türkiye Tarımı’nı değerlendirmiş. Türkiye’nin sanayileşmede çok geri kaldığını, sanayi alanımızın diğer ülkelere oranla çok küçük olduğunu söylemiş. Ancak aynı konuşmada Büyükdede: “Tarım tarım diye bağırıyoruz, çağırıyoruz da sonunda bize getirdiği para 50 milyar dolar; […]

İKLİM KRİZİ SONUCU, MİLYONLARCA KİŞİ ÜLKE DEĞİŞTİREBİLİR…

Mustafa Kaymakçı İçinde yaşadığımız dünyamızın sorunları giderek artıyor. En azından bir milyar insan açlık sınırında yaşıyor. Bunun en büyük bedelini çocuklar ödüyor. Beslenme stratejisi açısından bile ortaya çıkan sorunlar, zengin ile yoksul arasında uçurumlar yaratıyor. Yoksullar çoğunlukla yetersiz besleme ve bulaşıcı hastalıklardan, zengin ülkeler ise aşırı beslenmenin yarattığı kronik hastalıklardan etkileniyorlar. Sağlıklı çevre giderek yok […]

İKLİM KRİZİNDE PAYI OLAN ENDÜSTRİYEL TARIMA SEÇENEKLER NE?

Mustafa Kaymakçı Geçen yazımda endüstriyel tarımın iklim krizindeki payı konusunu  irdelemiştim. Bu yazımda  öncelikle endüstriyel tarım işletmeler ile aile işgücü temelli küçük ve orta ölçekli köylü işletmelerininkarşılaştırmasını yapacağım. Daha sonra özelikle Türkiye ölçeğinde endüstriyel tarıma karşı seçeneklerden;  aile işgücü temelli küçük ve orta ölçekli köylü işletmelerinin  desteklenmesi ve örgütlenmesi,tarımsal ar-ge ve eğitimin düzenlenmesi,toprak edinme hakkı […]

YEREL SEÇİMLERDE BEKA SORUNU OLARAK BEYİN GÖÇÜNÜ DÜŞÜNMEK!

Mustafa Kaymakçı 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde belediye başkanlarımızı seçeceğiz.Elbette önemli. Ancak yeterince dile getirilmeyen bir konuyu da seçim çalışmaları sırasında düşünmemiz gerektiği kanısındayım. Bu konunun da “beyin göçü” olduğunu düşünüyorum.  Çünkü Türkiye’de etkileri her gün daha fazla hissedilen ekonomik kriz ve artan baskılar nedeniyle ülkeyi terk etmek isteyen genç ve eğitimli […]

KOVİD-19 SALGINI IŞIĞINDA DÜNYADA DAHA EŞİTLİKÇİ BİR DÜZEN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR?

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı   (mustafa.kaymakci68@gmail.com) Kapitalizm geldiğimiz noktada, zengin ve fakir uluslar ile toplumsal sınıflar arasında; gıdaya, sağlığa ve sağlıklı çevreye erişim açısından farkları derinleştirmiştir. Toplumsal açıdan bölünmüş bir dünya vardır. Yoksul ülkeler  çoğunlukla yetersiz besleme ve bulaşıcı hastalıklardan, zengin ülkeler ise aşırı beslenmenin yarattığı kronik hastalıklardan etkileniyorlar. Sağlıklı çevre giderek yok oluyor. Bu nedenlerle  […]

KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ TARIMIN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRDI MI?

Mustafa Kaymakçı Günümüzde muhalefet partilerin hemen tümü  iktidara yönelik ekonomi-politik programlarında  daha eşitlikçi bir  düzenin sermaye akışının  başlamasıyla çözülebileceğini savlıyorlar  ve işi “serbest piyasa”ya bırakmak eğilimi taşıyorlar. Aslında ağırlıklı olarak 1980 yıllardan beri  uygulanan ekonomi-politikalar bu değil miydi?Bu politika bağlamında Türkiye’de özelleştirmeler ile , devletin piyasa malları üretimi,piyasayı düzenlemede kural koyucu işlevi ve sosyal devletle […]

BEYİN GÖÇÜ ya da NİTELİKLİ İNSAN SERMAYESİNİ KAYBETMEK!

Mustafa Kaymakçı Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler arifesinde yeterince üzerinde durulmayan bir konu, özellikle nitelikli eğitim almış kuşakların geleceklerini yurt dışında araması. Bana kalırsa, en önemli beka sorunlarımızdan biri; beyin göçüdür. Kimimiz yurtdışına giden insanlarımızı eleştiriyoruz, ancak yapılması gereken iş, bunun nedenleri araştırmak ve gerekli önlemleri almaktır. Bu bağlamda ülkelerin en önemli sermayelerinden birisi, belki de […]

İÇTİMAİ KÖYLÜLÜK MESELESİ ve REŞİT GALİP

Yazıda günümüzdeki tarımsal üretim,köylülerin topraktan kopması,gıda ürünlerinde aşırı fiyat artışları gibi konulara  değinmeyeceğim.  “Köylülük Meselesi Cumhuriyetin Kuruluşunda Nasıl Ele Alınmıştı?”  konusu üzerinde duracağım. Önce 1923 yılının başlarında ekonominin en önemli ayağı olan tarımsal üretimin genel durumuna bir bakalım: •           13.6 milyon nüfusun 10.3 milyonu kırsal kesimde yaşıyordu. •           Toprak dağılımı adaletsizdi. Ailelerin yüzde 5’i toprakların […]

KAPİTALİZM, KADER Mİ?

Mustafa Kaymakçı Dilerseniz önce kader sözcüğünün irdeleyelim. Kader ne? Kimi yaklaşımlara görekader; “Tanrının insanlara ördüğü yazgıdır. Buna göre, kader; “olayların akışı içinde ister genel, ister bireysel olsun, önceden belirlenmiş gelecek” olarak kabul etmek ve ondan kaçmadan onun içine boyun eğerek yerleşmek” olarak tanımlanabilir. Şimdiye değin insanların oluşturduğu kitlelerin çoğunluğuna egemenlerin yarattığı algı ve imgelerle kaderden […]

“BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” MÜ?

Mustafa Kaymakçı Geçtiğimiz günlerde “Agroekoloji: Başka Bir Tarım Mümkün” başlıklı bir kitap Metis Yayınevi’nden çıktı, kitapçılarda ve internet üzerinden alınabiliyor. Niçin Agroekoloji’ye Gereksinme Var? Çağımızda yoğun tarım kimyasallarına dayalı, küresel tarım girdileri satan,gıda işleyen ve pazarlayan bir avuç şirket tarafından  denetlenen endüstriyel tarım ve gıda sistemi içinde yaşıyoruz. Bu sistem  sağlıksız gıdaları üretirken diğer yandan […]

 BU DÜNYADAN EROL MANİSALI GEÇTİ

Mustafa Kaymakçı Prof.Dr.Erol  Manisalı Hoca’yı  29 Ekim 2022 günü sonsuzluğa uğurladık.O,bilimini Türkiye’nin büyük çoğunluğu ve çıkarları için kullandı. Gazeteci Barış Doster’in yazdığı gibi “Bir Jön Türk” idi. Yurtsever kamu oyu Erol Hoca’yı  öne çıkarttığı üç konu ile tanıdı. “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Gümrük Birliği”  konusunda neler yazmıştı? “Hayatım Avrupa”dizisi kitaplarında Türkiye-AB ilişkilerinde 1970-1982 arasındaki gelişmeleri […]

MEMLEKETİN BİRİNDE İNSAN MANZARALARI (!)

Mustafa Kaymakçı Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir güzel memleket varmış. Yöneticileri haktan ve halktan yana, icraatları mükemmelmiş. Köylülerin de, kentlilerin de bir eli balda, bir eli yağda imiş. Ürünleri bol, kazançları yerindeymiş. Eğitim ve sağlık hizmetleri parasızmış. Özel dershane parasını ödeyemedikleri için intihar eden, hastane kapılarında tutsak kalan, çöplüklerden geçimini sağlayan insanlar yokmuş. […]

EKMEK, AMA NASIL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Halk Ekmeği” projesiyle ekmek konusu, yeniden Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri durumuna geldi. Belediyenin ucuz ekmek politikası yurttaşların ekonomisini doğrudan etkiliyor. Ancak,bu olumlu projenin bir diğer ayağı da “Tam Buğday Unundan Yapılmış Ekmek” olmalı, bir başka deyişle beyaz ekmek konusu terkedilmeli. Oktay Akbal, “Önce Ekmekler Bozuldu”diye bir öykü yazmıştı..Yazar, ekmeğin önemini […]

MİLLETİMİZİN EFENDİSİ KÖYLÜ DEĞİL Mİ?

Mustafa Kaymakçı Bir önceki yazımda “tarımda çöküşümüzün önemli nedenlerinden biri olan tarımsal kitlerin özelleştirilmesi konusuna değinmiş, günümüzde üreticinin ve tüketicinin yaşamakta olduğu olumsuzlukta,  Kamu Kitlerinin  yanında Tarımsal Kitlerin özelleştirilmesinin doğrudan payı yok mu?”demiştim. Bugün en az  birincisi kadar önemli bir konu olan , “Milletimizin Efendisi Köylü Değil Mi?”üzerinde duracağım. Çünkü  günümüzde tarımsal desteklemeler,  hedef kitle […]

GERÇEK BEKA SORUNU NİTELİKLİ İNSANLARIMIZIN GÖÇÜ MÜ?

Mustafa Kaymakçı 27 Nisan 2023 tarihli “Beyin Göçü ya da Nitelikli İnsan Sermayesini Kaybetmek” adlı yazımda; “Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler arifesinde  yeterince üzerinde durulmayan bir konunun ,özellikle nitelikli eğitim almış kuşakların  geleceklerini yurt dışında aramak istediklerini ,bu bağlamda  en önemli beka sorunlarımızdan birinin; beyin göçü olduğuna değinmiş,nitelikli insan sermayesinin  önemi ve beyin göçü ve akışı […]

ŞEKERİN TADI, KOTA VE ÖZELLEŞTİRME İLE NASIL KAÇTI?

7 Haziran 2021 tarihinde medya haberlerinden Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ)’in kotasının yüzde 100 artırılarak, yüzde 2.5’dan yüzde 5’e çıkarıldığını öğrendik. Kota ve Özelleştirme Bilindiği üzere pancar yanında mısır gibi diğer bitkilerden elde edilen şeker benzeri maddeler Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ) olarak adlandırılıyor. Bunların toplam şeker üretimindeki payına Kota diyoruz. NBŞ’nin dışında bir de kimyasal kökenli tatlandırıcılar var. […]

HAYAT PAHALILIĞININ CEHENNEM SICAKLIĞINDA İNSANIN İÇİNİ SERİNLETEN BİR YAZAR: CENGİZ AYTMATOV

Mustafa Kaymakçı Günümüz hayat pahalılığının cehennem sıcaklığında insanın içini serinleten ve insanı bize öğretmeye çalışan roman ve öykülere de gereksinme var. Bu kapsamda, Cengiz Aytmatov’un roman ve öykülerinin öne çıktığını söylemek olası. Türk İnsanı, O’nu “Selvi Boylum, Al Yazmalım: тополёкмой в краснойкосынке” adlı romanından yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın ve senaryosunu Ali Özgentürk’ün yapmış olduğu filmiyle tanıdı. […]

ET KRİZİNİ AŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Mustafa Kaymakçı Uzun zamandır üretici etten ve sütten para kazanmıyor. Tüketici de fiyatları çok yüksek olduğu için kırmızı ete ve süte ulaşamıyor KIRMIZI ET ve SÜT FİYATI NEDEN ÇOK YÜKSEK? Başlıca dörtnedeni var. Birincisi; kırmızı et ve sütte maliyetlerin yüksek olması. Maliyetlerin yüksekliği iki etmenden kaynaklanıyor. Birinci etmen; küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının besleme kaynaklarının başında […]

CUMHURİYET, BİLHASSA KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR…

Mustafa Kaymakçı Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yılını kutluyoruz. Kanımca“Cumhuriyet Nedir?’ diye soran köylü vatandaşımıza en güzel cevabı,Gazi Mustafa Kemal Atatürk,“Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” diyerek vermişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu deyişi, Cumhuriyet projesinin bir çağdaşlaşma, kulluktan eşit yurttaşlığa geçiş ve de aklı ve bilimi referans alma projesi olmasının yanında, aynı zamanda sosyal ve de sol bir proje […]

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANMALI?

Mustafa KAYMAKÇI Bırakınız ilkokul çağındaki çocuklarımızı, Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu  Yerli Malı Haftası’nı  kutlarken  işin özünün farkındalığında değil. Bunun farkına varan önder, yine yıllar öncesinde Atatürk olmuştu. Atatürk’ün , 1923 yılında düzenlediği İzmir İktisat Kongresi’nde yurdun bağımsızlığının korunması için yerli malların üretilmesi ve kullanılması kararlaştırılmıştı. İsmet İnönü de ,12 Aralık 1929’da yaptığı konuşmayla yerli […]

Tİ SESİ’Nİ YENİDEN ANIMSAMAK!

Mustafa Kaymakçı Geçtiğimiz günlerde 4 Mart 2024 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki yazısında Orhan Bursalı, ”Önce şu ti meselesini halledelim… Bu irade nerede var?” adlı bir yazıyı kaleme almış. Bursalı yazısında;” Geçen gün bir toplantıda İstiklal Marşı okunacak, pek çok kez olduğu gibi Atatürk ve arkadaşlarına saygı çerçevesinde 30 saniyelik ti borusu eşliğinde dalgalanan Türk bayrağı karşısında […]

KÖYLÜLER GİDEREK YAŞLANIYOR!

8 Şubat 2021 tarihli Birgün Gazetesi’nde Ozan Gündoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu’in“Adrese dayalı nüfus kayıt istatistikleri”ndenyararlanarak “Genç çiftçi köyleri boşaltıyor” diye bir haber yapmış.Kendisini kutluyorum. Haberin ana  hatları şöyle: Verilere göre 2013’te 6 milyon 633 bin olan belde ve köy nüfusu, 2020’de 5 milyon 878 bine gerilemiş.Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 9 oranında arttığı  halde 2013-2020 […]

TARIM BAĞIMSIZLIKTIR

Mustafa KAYMAKÇI Tam 11 yıl önce “Tarım Bağımsızlıktır”(*) adlı bir kitabımı okurlarımın görüşüne sunmuştum. Aslında nice yurtsever aydın da gıda egemenliği açısından tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu yazmış ve çizmişti. Ancak yeni dünya düzeni ile kafaları yıkanmış ve özelikle geleceği göremeyen neo-liberal akademisyenler ve politikacılar tarımın artık önemsiz olduğunu tv kanallarında boy gösterip anlatmışlardı. […]

EKONOMİK TETİKLEYİCİLİK  ve TÜRKİYE

Mustafa Kaymakçı Türkiye’de olduğu üzere dünyada da kapitalizmin bir ürünü olan emperyalist ekonomi politikaların bir kesimi ,“Ekonomik Tetikçilik” olarak adlandırılan araçla uygulanıyor. Ekonomik Tetikçilik şöyle tanımlanabilir; Ekonomik Tetikçiler maaşlarını Monsanto, General Electric, Nike, General Motors, Wal-Wart gibi çok uluslu şirketlerden alırlar, bu şirketlere, ‘Küresel Şirket Diktası’’ anlamına gelecek ‘’ Corporatocracy’’ deniliyor. Ekonomik Tetikçiler CIA, Dünya […]

KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEĞİNİ GÜNÜMÜZDE TARIMSAL ÜRETİME UYARLAMAK!

“Köyün insanı, öylesine canlandırılmalı ve bilinçlendirilmelidir ki onu, hiçbir kuvvet kendi çıkarına ve insafsızca istismar edemesin. Köyün sakinlerine köle ve uşak muamelesi yapamasın. Köylüler bedava çalışan iş hayvanı haline gelmesin.”diyen Tonguç’un anısına Köy enstitülerinin mimarı ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü, İsmail Hakkı Tonguç’u. 24 Haziran 1960 tarihinde sonsuzluğa uğurlamıştık. Köy Enstitüleri Ne İdi? Köy Enstitüleri’nin […]

ET ve SÜTÜN FİYATLARI NASIL AŞAĞIYA ÇEKİLEBİLİR?

Mustafa Kaymakçı Et ve Süt Kurumu tarafından et fiyatları üzerinde artışların  yakından takip edildiği, arz kısıtlaması yapılarak  piyasada fiyat yükselişi beklentisinin  oluşturulduğu, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar verildiği ve kurumun kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanılacağı haberlerini duyarız. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, […]

CUMHURİYET ve TARIM

Mustafa Kaymakçı Cumhuriyet kulluktan yurttaşlığa dönüşümüzü sağlayan  en büyük devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlu olsun. *** Cumhuriyetin Türkiye’de gerçekleştirdiği bütün devrimlerde Atatürk’ün başat yeri var. Bu nedenle Cumhuriyetin Atatürk ile eşdeğer kabul edilmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak ortada.                                                                                     Önderlerin büyüklüğü salt yaşadıkları dönemde gerçekleştirdikleri başarılar ve dönüşümlerle ölçülemez. Onların büyüklüğü aynı zamanda geleceği […]

ATATÜRK’ÜN EKONOMİ MODELİNİN EVRENSELLİĞİ

Mustafa Kaymakçı Bir 10 Kasım günü sonsuzluğa uğurladığımız Aziz Atatürk’e özlem ve saygıyla. Atatürk’ün Ekonomi Modelinin Evrenselliğini anlama konusundaki yazıma, Gazeteci-Yazar Banu Avar’ın 10 Nisan 2006 tarihli TRT’de yayınlanmış “Sınırlar Arasında- Venezuela’nın Chavez’i” programı  ile başlamak isterim. Banu Avar, Venezuella’da karşılaştığı bir olayı şöyle anlatmıştı: “Şehri göreceğimiz tepeye doğru tırmanırken, Kemal Atatürk tabelasını geçince şaşırdım […]

BU DÜNYADAN ARKADAŞIM SÜLEYMAN GENÇ GEÇTİ

Mustafa Kaymakçı Geçtiğimiz ay, 3 Kasım 2022 günü 1968 kuşağının seçkin eylemcisi, politikacısı ve düşün insanı Süleyman’ı (Genç) sonsuzluğa uğurladık. İzmir de bile toplumsal sorunlarla uğraşan günümüz  kuşağı  Süleyman’ı yeterince bilmeyebilir. Süleyman, önce İzmir’de 1968 kuşağının bir toplumsal eylemcisi olarak öne çıktı. O, 1963’de Albay Talat Aydemir’in başlattığı başarısız darbe girişimi ile  kapatılan Kara Harp […]

CHP NE YAPTI, NE YAPMALI?

Mustafa KAYMAKÇI  “CHP ne yaptı, ne yapmalı? “ yazım, çok özetle üç aşamada  kaleme alındı. Birinci aşamada, uzun süre neden birinci parti olamadı sorusuna yanıt arayacağım. CHP, uzun süre neden birinci parti olamadı? CHP, en azından daha önceki seçimlerde  birçok algılatma hataları  yaptı. Birincisi, kimi yerlerde adayların saptanmasında merkez sağdan gelen politikacılara yönelmeydi. Bu durum […]

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ, TÜRK TARIMI’NIN YOL GÖSTERİCİSİ OLMUŞTU

23 Şubat 2021 tarihli gazete haberlerine göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin metrekaresi aylık 1,5 liradan kiralanması ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş’nin kazanmış olduğunu öğrendim. Bu konuda bir açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da ‘‘AOÇ ihalesine Ankara Büyükşehir Belediyesinin, katılarak ihaleyi alması çok anlamlı. Kiralanan tüm alanların kentsel […]

NEO-LİBERALİZMİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARMAK!

Mustafa Kaymakçı Günümüzde Türkiye’deki partilerin büyük bir çoğunluğu iktidarlarını sürdürmek ya da  iktidara yönelik ekonomi-politik programlarında  daha eşitlikçi bir  düzenin sermaye akışının  başlamasıyla çözülebileceğini savlıyorlar  ve işi “serbest piyasa”ya bırakmak eğilimi taşıyorlar. Aslında dünyada ve ağırlıklı olarak 1980 yıllardan beri  Türkiye’de uygulanan ekonomi-politikalar bu değil miydi?Bu politika bağlamında  özelleştirmeler ile , devletin piyasa malları üretimi,piyasayı […]

DOĞUCU NEOLİBERALLER İLE BATICI NEOLİBERALLER ARASINDA

Mustafa Kaymakçı Seçimler tamamlandı. Resmi sonuçlara göre Türk seçmeni Doğucu Neoliberallerile Batıcı Neoliberaller arasında tercihini birincilerden yana kullandı. Türkiye’de neoliberalizmin egemen bir ekonomi-politik olarak halkın önüne konması 1980 Askeri Darbesi’yle başlatılmış ve düşük ücretli bir ekonomiye dönüştürülerek, dünya kapitalist sistemle bütünleşmeye dönük bir strateji izlenmişti. Bu kapsamda Özal, Türkiye ekonomisini liberalleştirmeyi hedefleyen ve ‘24 Ocak […]

“TARİHÇİ VE DOĞA” ÜZERİNE

Günümüzde maddi herhangi bir öğenin, sosyal açıdan da irdelenmesi gereği bir zorunluluk olarak ortada. Bununla birlikte, gerek doğa bilimcileri, gerekse sosyal bilimciler, herhangi bir konuyu bir bütünsellik açısından anlamak ve tanımlamak yerine, eski Hint söylencelerinde yer alan “Kör Adamlar ve Fil” öyküsüne benzer şekilde, genellikle bir konunun değişik yanlarını anlamak ve tanımlamaktan ileri gidememektedirler. Ortaya […]

ATATÜRK’ÜN KOOPERATİFÇİSİ

Mustafa Kaymakçı Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim, “ATATÜRK ve KOOPERATİFÇİLİK (Yeni Bir İnceleme-Yorum- Değerlendirme-Yazılar” adlı yeni bir kitabını okurlarına sunmuş bulunuyor. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci Bölüm: “Atatürk ve Kooperatifçilik Konusunda Yeni Bir İnceleme” üzerine, İkinci Bölüm ise Hoca’nın” Atatürk ve Kooperatifçilik Konusunda Yayımlanmış Yazıları”nı içeriyor. Mülayim Hoca, şimdilerde 90 yaşına erişmiş olmakla birlikte gençlere […]

CHP HALKIN PARTİSİ NASIL OLABİLİR?

Mustafa Kaymakçı “CHP Halkın Partisi Nasıl Olabilir?”sorusuna birçok yanıt verilebilir. Ancak bunun yanıtını vermek için Türkiye ve CHP’nin içinde bulunduğu durumun nedenlerini biraz geçmişe bakarak aramak gereği var. 12 Eylül 1980 Darbesi’ne biraz bakalım mı? 12 Eylül 1980 Darbesi’nde anamalcı dış güçlerin, baştaAmerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Batı ülkelerinin işlevi neydi? Bu ülkeler sömürülerinin devamı […]

ŞEKERİN TADI NASIL VE NİÇİN KAÇTI?

Mustafa KAYMAKÇI Önce bir tespit yapalım. Günümüzde şeker fiyatlarında bugün yaşanan krizinin pancar üretiminin yetersizliğinden kaynaklanmadığı bildiriliyor. Gazetelere yansıyan haberlere göre ortaya çıkan sorunda, taraflar birbirlerini suçluyorlar ve kamu sektörü ise , özel sektör fabrikalarının zam yapmaları nedeniyle şekerde sorun yaşandığını iddia ediyor. Bana kalırsa taraflar ve bu konudaki değerlendirmelerde sorunun temeline inilmiyor. Sorunun temelinde; […]

2023 YILINDA UMUDU ÖRGÜTLEMEK

Mustafa Kaymakçı 2022 yılını tamamlarken insanlarımız, demokrasi ile birlikte iş ve aş sorununu çözebilecek uygulamaları gerçekleştirebilecek yaklaşımları dile getirmeye  başladı. Türkiye 2023  yılına umutla  giriyor. Ancak ortaya çıkan bu umudu örgütlemek gerekiyor. Nedir bunlar? • Kitlelere özgürlük ve adaletin ekmek kadar vazgeçilmez talepler olduğu gerçeğini kavratma örgütlenmesi, • Mavi ya da beyaz, her türlü emekçinin […]

HAYVANCILIKTA NEDEN GERİLEDİK?

Mustafa  Kaymakçı  “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü”nde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin  refah içinde olduklarını yazmak isterdim. Ancak çiftçilerimiz  ve tüketicilerimizle  hoşnut olmayan bir zaman sürecinde yaşıyoruz.. Sızlanmak yerine bu durumun kök nedenlerini aramak gerek. Bunu yapabilirsek çıkış yollarını bulabiliriz. ——————————————————————– Türkiye’de, vatandaşların ete ulaşmaları hangi bahara kaldı bilinmiyor. Et fiyatları neden giderek artıyor ya da hayvancılıkta […]

“COVID-19:BİR VİRÜSTEN ÖTESİ “ÜZERİNE

İçinde yaşadığımız dünyamızın sorunları giderek artmaktadır. Sorunların artması yanında zengin ve fakir uluslar ile toplumsal sınıflar arasında gıdaya, sağlığa, sağlıklı çevreye erişim açısından farklar derinleşmektedir. Toplumsal açıdan bölünmüş bir dünya vardır. En azından bir milyar insan açlık sınırında yaşıyor. Bunun en büyük bedelini çocuklar ödüyor. Beslenme stratejisi açısından bile ortaya çıkan sorunlar, zengin ile yoksul […]

ET ve SÜTÜN EKONOMİ-POLİTİĞİ NE OLMALI?

Mustafa Kaymakçı Et ve Balık Kurumu’nun Et ve Süt Kurumu’na dönüştürülmesi, 27 Nisan 2013 de gerçekleştirilmişti. Kurum, devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenecek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile etkinliklerini sürdürecekti. Et ve Balık Kurumu kamu yararına  görevlerini yaptı mı? […]

CHP’DE DEĞİŞİM, AMA NASIL?

Mustafa Kaymakçı Seçim yenilgisinin ardından CHP’de tartışma alevleniyor. Kamuoyunun karşısına çıkanlar “Değişim” sözcüğünü tekrarlayıp duruyorlar. Ancak CHP kendi köklerinden ve toplumsal tabanından neden uzaklaştı? Sağa açılarak güç kazanacağını mı sandı? CHP’nin tarihsel kaynakları üzerinde yeniden örgütlenmesiyle ilgili bir program önerileriniz var mı? Nasıl bir ekonomi politika izlenecek? Özelleştirmelere karşı çıkılacak mı? Halkçılıktan, laiklikten yana mısınız? […]

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİNE TOPRAK REFORMU GERÇEĞİNDEN Mİ BAKMALI?

Her yıl sayıları milyonlarla ifade edilen gezici mevsimlik işçiler,Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak gibi iller başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nden ilkbahardan başlayıp sonbahara kadar Türkiye’nin farklı bölgelerine çalışmaya gidiyor. Mevsimlik tarım işçiliğine giden Suriyeli göçmen sayısı ise son yıllarda oldukça yüksek. Mevsimlik işçilerin çalışma takvimi ise ürünlerin hasat zamanına göre belirleniyor. Bu […]

KÜÇÜK AMERİKA, BÜYÜĞÜNE BENZEMİŞ Mİ?

Mustafa Kaymakçı  “Türkiye Küçük Amerika olacak” söylemi, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkileri, küresel sisteme entegrasyonu, kalkınması ve piyasa ekonomisinin geliştirilmesi gibi konularda çeşitli siyasetçiler tarafından dile getirilen bir hedefti.  Bu sözün sahipleri olarak kaynaklarda Celal Bayar, Adnan Menderes ve Nihat Erim gibi adlar belirtiliyor. Gelelim şimdi Büyük Amerika’nın durumuna. Dünyanın En Zengin Ülkesinde […]

DİYABET, YOKSULLUK İLE BAĞLANTILI DEĞİL Mİ?

Mustafa Kaymakçı 27 Kasım 2021 günlü gazetelerde; Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Türk Nefroloji Derneği (TND) ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (THBHD) tarafından hazırlanan raporun sonuçlarının basın toplantısıyla açıklandığı haberi vardı. Basın toplantısında TEMDDiyabet Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serpil Salman’ın :“Türkiye Avrupa’da diyabette birinci sırada. Aynı zamanda […]

ALO, TARIM MÜDÜRLÜĞÜ, NE KADAR NEYİ YİYELİM?

Mustafa Kaymakçı Geçtiğimiz yılın son ayında tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın verdiği habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan “Tarım Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı”nın  son aşamaya gelindiği bildirilmektedir(*) Taslağa göre çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kimi ürün ve ürün gruplarının üretimi için izin almak zorunda kalacaklarmış. Çiftçinin ne üreteceğine bakanlık […]

KÖYLÜLER TARIMI BIRAKMAYA BAŞLAYINCA NELER OLDU?

Mustafa Kaymakçı Çoğumuzun bu öyküyü bildiğini sanıyorum. Dilerseniz anımsatayım. Öykü, altı kör adamın filin nasıl bir varlık olduğunu merak etmesi üzerine. Öykü şöyle; ”Bir gün altı kör adam fili tanımak için hayvanat bahçesine giderler. İlki file yaklaşır ve karnını eller “Tanrım bu fil, duvardan başka bir şey değil” ,ikincisi; dişine dokunur, “Bu şey oldukça sivri […]

Andımız ve Reşit Galip (*)

Önce Türk Kamuoyu’nda yeterince bilinmeyen Dr. Reşit Galip’in yaşam öyküsünde neler var; özetleyelim: Reşit Galip ya da Mustafa Reşit Baydur, 1893’te Rodos’ta doğmuş. İlk ve ortaöğrenimini Rodos’ta tamamladıktan sonra liseyi İzmir’de okudu. 1911’de İstanbul Tıbbîye Mektebi’ne girdi. Tıbbiye öğrencisi iken arkadaşları  ile«Hakikat” gazetesi adlı bir gazete ve «Sivrisinek” adlı karikatür dergisi çıkardı, İstanbul’da çıkan çeşitli […]

BAYRAMLARIMIZDA ŞEKER NASIL ACILAŞTI?

Mustafa KAYMAKÇI Bütün insanlar şekeri ve şekerden üretilmiş ürünleri severler. Hele Türklerin de bu konuda artık dünyaya mal olmuş şekerden üretilmiş tatlıları; akide şekerleri, baklavaları vardır. Ramazan Bayramı’nda şeker tadında bir yazı yazmak isterdim. Ancak gerçekler bilinirse, onları değiştirebilir, daha iyi bir duruma getirebiliriz. Şeker Nasıl Acılaştı? Türkiye’de şeker, bütünüyle şeker pancarından üretiliyordu. Bu, ilk […]

HOPTİRİNAM ÜLKESİNDE KİMLER KAYBEDER, KİMLER KAZANIR?

Mustafa Kaymakçı  “İlkçağlarda mı, ortaçağlarda mı, yeniçağlarda mı bilinmeyen bir zamanda… Avuç içi gibi bilinen bu yeryüzünün bilinmeyen bir yerinde açları toklarından çok, düşünenleri konuşanlarından az bir ülke varmış. O ülkede yaşayanlar bolluk içinde darlık, varlık içinde yokluk çekerlermiş. Başları önlerine eğik, bakışları içlerine dönük, gönülleri dışarıya kapanık yaşar giderlermiş.” Bu giriş cümlesi benim değil. […]

ÇÖZÜMLERE SINIF SİYASETİ AÇISINDAN MI BAKMALI?

Değerli siyaset bilimci ve yazar Barış Doster,17 Temmuz 2021 tarihinde kaleme aldığı “İdeoloji konuşmadan siyaset konuşulur mu?” yazısında “Millet İttifakı” ile “ Cumhur İttifakı “arasındaki tartışmalarda üzerinde durulmayan tek konunun “Sınıf siyaseti” olduğunu yazmış. Ve :”1980’den bu yana esen, 1990’lı yıllarla birlikte etkisini artıran liberalleşme, özelleştirme, küreselleşme, serbest piyasa rüzgârı iktidarı, muhalefeti, toplumu öylesine etkiledi […]

İZMİR’İN YUNAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU’NUN EVRENSEL YILDÖNÜMÜ  KUTLU OLSUN

Mustafa Kaymakçı 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100’uncu evrensel yıldönümü kutlu olsun. Bugün de, emperyal ülkelerin koçbaşı gibi kullandığı Yunan ordusu denize dökülmüştü. Atatürk için İzmir’in kurtuluşu bir amaçtı, O, “Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!”diyordu. Bu anlamda, Türkiye açısından olduğu kadar 9 Eylül 1922’den sonra kurulan […]

ÜNİVERSİTELERİMİZ NEREYE?

Mustafa Kaymakçı Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla 206 üniversite var. Bunlardan 129’u devlet ve 77’si vakıf üniversitesi. 7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisiyle Avrupa’da ilk sıralarda yer alıyoruz. Ancak üniversitelerimizin çok ciddi kırılma noktaları, bir başka deyişle sorunları var. Bu yazımda bilim, eğitim ve demokratik üniversite konularını kısaca özetlemeye çalışacağım. Üniversitelerimizin  Kırılma Noktaları Bilimde Kırılma Noktası Eğitimde […]

YERLİ MALI HAFTASI’NI KUTLAMAK ÇAĞDIŞILIK YA DA NOSTAL Jİ Mİ?

Mustafa Kaymakçı Resmi adıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olan ve 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de bütün okullarda kutlanan  “Yerli Malı Haftası”, çağdışılık ya da nostalji mi? Bu soruyu tartışmadan önce, sanayi ürünleri yanında bir zamanlar tarım ülkesi olarak öğündüğümüz ülkemizin durumuna bir bakalım. Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin açıklamasına göre;  “Çin’den fasulye, kayısı ve kuru […]

KÖYLÜ MERA, ŞEHİRLİ ET DERDİNDE

Mustafa Kaymakçı 15 Ocak 2023 tarihli Bandırma Gerçek Gazetesi’nde “Karacabey Hürriyet Köyü Haksız El Konan Tapulu Meralarını Geri İstiyor” başlığıyla bir haber çıktı. Köylüler 6bin dönümlük meralarının 850 dönümünün satışına karşı çıkmışlar. Konu Ankara’ya da aktarılmış. Gelelim şehirlerimize. Büyük bir çoğunluğu kırmızı ete aşırı fiyat yükselmesinden dolayı  ulaşamıyor,Et ve Süt Kurumu’nun önünde  daha ucuz fiyatla […]

PATATES ÜRETİCİSİ NASIL PARA KAZANABİLİR?

İnsan için sağlık kadar öne çıkan  konulardan birisi gıda.Bu bağlamda güncel konulardan birisi,patates. TÜİK’in 2020 rakamlarına göre,patates üretimi 71 ilimizde yaklaşık 141 bin ha alanda 5 milyon ton olarak gerçekleşmiş. Yeterlilik derecesi %103 ‘ün üstünde.Ancak diğer tarım ürünlerinde olduğu üzere çiftçi eline geçen para çok düşük, pazarda ise pahalı.Çiftçi,bu ürünün pazarlamasında da zor durumda. Çözüm  […]

HALKIN GÜNDEMİ NE?

Mustafa Kaymakçı Resmi verilere göre üç haneye varan üretici yani toptan eşya fiyatları ve yüzde 50’leri geçen tüketici enflasyonu yaşanıyor, ancak ENAG’in bildirişlerine göre tüketici enflasyonu, yüzde 150’yi bulan rakamlara erişilmiş. Ekonomimiz bu alanda dünya şampiyonlar liginde birinci sırada yer almış, reel ücretlerdeki erimede de yine birinciliği kimselere bırakmamışız. Türkiye’de emeği ile geçinenler tek kelimeyle […]

LOZAN’IN IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN SORUNLARI

Mustafa Kaymakçı Önce bir tespit yapalım. Türk ulusu için Sevr ölüm, Lozan diriliştir. Lozan, ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, uluslararası bağlayıcılığı olan tescilidir. Cumhuriyetin, çağdaşlığın, lâikliğin ve kulluktan yurttaşlığa geçişin önünü açan Lozan’dır.  Gelelim Yunanistan’da Yaşayan Türklerle bağlantılı olarak Lozan Antlaşması’nda, Azınlıkların Korunmasına dair maddelerine.  Lozan Antlaşması’nın “Siyasî Hükümler” adını taşıyan I. kısmının III.Faslı, “Azınlıkların Korunması” […]

ORMANIN KORUYUCUSU ANASI; ”KEÇİ YOKSA, ORMANDA YOKTUR” DİYOR!

Mustafa Kaymakçı  “Keçilerin girmediği ormanlarda yangın bizi bekliyor, keçi yoksa, ormanda yoktur.”Bu sav sözler, ormanın koruyucusu anası Pervin Çoban Savran’a ait. Kimileri bilmez. O, Anadolu’nun son göçerleri Sarıkeçililer Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı. Orman yangınlarının çıkmasının nedenlerinden biri olarak, keçilerin ormanlarda artık dolaşmıyor oluşunu gösteren Çoban, bilinçli ve denetimli keçi otlatmanın  ormana sağladığı yararları şöyle özetliyor: […]

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE MORA KATLİAMI GERÇEKLİĞİNDEN BAKMAK

Mustafa Kaymakçı Geçmişi anımsamak ve bilmek, onun tekrar yaşanmaması için gereklidir. Bir başka deyişle bu tespit, geçmişin acı gerçeklerini kaşımak değildir, gerçeğin ve geleceğin öngörülmesi açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu değerlendirmeyi Türk-Yunan İlişkileri için de yapmak zorunluluğu var. Çünkü günümüzde Yunanistan medyası tarihi çarpıtıyor ve yayılmacı bir politikayı sürdürmek istiyor. Bu kapsamda Türk Kurtuluş Savaşı’nın […]

2024 YILINDA UMUDU ÖRGÜTLEMEK

Mustafa Kaymakçı 2023 yılında da bütün dünyayı etkisi altına alan ve gittikçe sıradanlaşan bir kötülük sorunu ile karşı karşıya kaldık. Kimi düşünürler kötülüğün insan doğasından kaynaklandığını ve kötülüğü hayatta kalma mücadelesinin bir parçası, kişisel çıkar kavgalarının bir aracı olarak tanımlıyorlar. Kimileri de, doğuştan gelen bir kötülük olamayacağını savunuyorlar. Onlara göre hiç kimsenin bilerek ve isteyerek […]

KÜRESEL SİSTEM,“KORONAVİRÜS SONRASI” NE OLACAK?

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı “DÜNYA’NIN SONU MU YOKSA YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI? KORONAVİRÜS SONRASI” adlı  Kitap, Halk kitabevi yayınlarından geçen hafta çıktı. Şenol Çarık tarafından derlenen kitapda;Ahmet Saltık,İzzettin Önder,Hayri Kozanoğlu,Metin Aydoğan,Barış Doster,Gülümser Heber,Mustafa Kaymakçı,Tayfun Özkaya ,İbrahim Ortaş,Necmi Emel Dilmen,Deniz Hakyemez, İsmail Tokalak,Bahadır Selim Dilek,Gizem Orçin,Şenol Çarık,Canan Etigün,Onur Şahin ve Adnan Tetikol’un yazıları, “Dünya’nın Sonu Mu Yoksa Yeni […]

BU VATAN KİMİN?

Mustafa Kaymakçı  “Bu Vatan Kimin?” şiiriyle Orhan Şaik Gökyay; tarih boyunca vatanı için mücadeleye girişen ve bu mücadeleler sonucunda çocuklarını yitiren Türk milletinin vatanına, bayrağına kısaca kendini özgür ve bağımsız bir millet yapan etkenlere sahip çıkışını haykırmıştı. İlk dörtlüğünde Şair: “Bu vatan toprağın kara bağrında/ Sıradağlar gibi duranlarındır./ Bir tarih boyunca onun uğrunda/ Kendini tarihe […]

DEPREME NASIL BAKALIM ya da LAİKLİK YASASI’NA SAHİP ÇIKMAK!

Mustafa Kaymakçı İçinde yaşadığımız günlerde, deprem felaketi, bir “trajedi” olarak sunulmaya çalışılıyor. “Çünkü trajedide suçlu yoktur; “Denetlenemez bir güç (Tanrı/doğa)” ile güçsüz insan arasındaki çelişki vardır, bir başka deyişle trajedi, kaderdir.”deniliyor. Bu bağlamda “Laiklik” nedir? Bunun için önce “İnsan nedir? “Davranışlarımızı ve yaşamımızdan  biz mi sorumlusuyuz,yoksa  yaşamımızı kader mi belirler?” konusunu irdelemek  gerekiyor. İnsan nedir? […]

ÇİFTÇİ YABANCI ŞİRKETLERE TARIM TOPRAKLARINI NEDEN SATIYOR?

İki gün önce, 11Nisan 2021  tarihinde haber kanallarına bir bilgi düştü. Bir soru üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Kayıtlarında, 7 Şubat2021 tarihine kadar yabancı gerçek kişilerin satış vb. yollarla edinmiş oldukları tarım vasıflı aktif taşınmazlar (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fındıklık vb.) 16 milyon 265 bin 176 m2 […]

YUNANİSTAN TARİHİ SAPTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR

Mustafa Kaymakçı Yunanistan resmi politikası, Türkiye ve Türklere karşı düşmanlığı ve karşıtlığını sürdürüyor. Açık bilgilere göre Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türklerin Yunan ordularını denize döktüğü 9 Eylül 1922 tarihinin 100.yılında, Yunanistan tarihi saptırarak bu yılı Yunan Soykırımı olarak niteleyen etkinliklere başlamış bulunuyor. Bunlardan biri de Türkiye ve Türklüğü kötüleyen “Sevgili İzmir” adlı bir filim. Filmin […]

DÜNYA NEREYE?

Mustafa Kaymakçı İçinde yaşadığımız dünyamızın sorunları giderek artmakta. Toplumsal açıdan bölünmüş  ve çöküş belirtilerini artık şiddetiyle gösteren bir dünya var. Bu yıl yaşamakta olan iklim krizi ne anlama geliyor? Çöküş Göstergeleri Neler? Çöküşün Doğrudan Sorumluları Kim? Çöküşün, çok basite indirgeyerek  dört somut sorumlusu olduğu söylenebilir: Açıklayamaya çalışalım. Dünyada, özellikle İkinci Paylaşım Savaşı’na değin, bilimciler, hiçbir […]

SÜTTEN KİMLER PARA KAZANIYOR?

Mustafa KAYMAKÇI Günümüzde marketlerde pazarlanan süt fiyatı 9 liraya, tam yağlı  peynirin kilosu 80 liraya dayandı. Bu durumda asgari ücretli ucuz ürün peşine düşünce, kazein maddesini suyla peynire dönüştürenler ve tarihi geçmiş ürünleri paketleyenler piyasada cirit atmaya başladı. Bu konuda açıklama Ege Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Harun Uysal, “Asgari ücretin açlık sınırının altında […]

ATATÜRK VE TARIM MUCİZESİ

Mustafa Kaymakçı Sonsuzluğa uğurladığımız bir 10 Kasım’da daha                 Atatürk’e özlem ve saygılarımla “Tek Adam” kitaplarıyla  Atatürk’ün yaşam öyküsünü  üç cilt olarak kaleme alan Şevket Süreyya  Aydemir, birinci cildin ön sözünde, “Tarihi şahsiyetler, tarihin akışını değiştirebilir mi? Yoksa tarihte şahsiyetin rolü,bu akışı yalnız hızlandırabilmek veya yavaşlatmaktan mı ibarettir?”  sorusundan sonra Atatürk hakkında şöyle bir değerlendirme […]

KIRMIZI ET ve SÜT FİYATLARI NEDEN YÜKSEK?

Mustafa Kaymakçı Genel Durum Şehirlerimizde insanımızın büyük bir çoğunluğu kırmızı ete ve süte aşırı fiyat yükselmesinden dolayı ulaşamıyor, Et ve Süt Kurumu’nun önünde  daha ucuz fiyatla et almak için sabah karanlığında kuyruğa giriyor. Türkiye kırmızı ette havlu atmış bulunuyor. Bu konularda sayısız yazılar yazılıyor, raporlar hazırlanıyor, bilen ya da bilmeyen ya da konuları saptıranlar TV […]

SALGIN SONRASI EKONOMİ-POLİTİK ÇÖZÜMLEMELER

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı Kovid-19  adıyla salgının ortaya çıkması,dünyada egemen olan endüstriyel sanayi,tarım ve hatta  hizmet sektörlerinin tartışılmasını gündeme getirdi. Acaba bunu yaratan sistem neydi? Bir kesim,çok basite indirgeyerek bu durumun iki somut sorumlusu olduğunu ifade ediyor. Birincisi, zaman zaman çöküş belirtileri veren küreselleş(tir)me  adıyla dünyaya dayatılan kapitalizm ve onun arkasındaki büyük sermaye. İkincisi ise bu sistemin […]

SADIK AHMET’İN ANISINA SAHİP ÇIKMAK, İNSAN HAKLARINA SAHİP ÇIKMAKLA EŞDEĞERDİR!

Mustafa Kaymakçı 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler’ce kabul edilmiş 30 maddelik “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”’nin Madde 1’nde  “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” ve Madde  2’inde “1.    Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, […]

DAHA UCUZ ET İÇİN ÖNERİLER

Mustafa Kaymakçı Şehirlerimizde insanımızın büyük bir çoğunluğu kırmızı ete  ve süte aşırı fiyat yükselmesinden dolayı  ulaşamıyor, Et ve Süt Kurumu’nun önünde  daha ucuz fiyatla et almak için sabah karanlığında kuyruğa giriyor. Türkiye kırmızı ette havlu atmış bulunuyor. Bu konularda sayısız yazılar yazılıyor, raporlar hazırlanıyor, bilen ya da bilmeyen ya da konuları saptıranlar TV ve medyada […]

YUNANİSTAN, BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN YANISIRA, RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNİN DE TÜRK KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ KABUL ETMELİ

Geçtiğimiz günlerde 15 Nisan 2021 tarihinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıNikosDendiasile Ankara’daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında NikosDendias’aBatı Trakya’da yaşamakta  olanTürkleri,Türk olarak kabul  etmeyen Yunanistan’ın Türk kültürel kimliğini kabul etmesi gerektiğini de belirtti ve şunları söyledi: “Türkiye’de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türküm diyen Türklere hayır Türk […]

KENT EMEKÇİLERİNİN YANINDA ÇİFTÇİLERDE DE AÇLIK YAYGINLAŞTI

Mustafa KAYMAKÇI Kent emekçilerinin yanında çiftçilerde de açlık yaygınlaştı. Açlığı yaratan emperyal sistem, üçüncü dünya ülkelerinde daha acımasız davranıyor. Sistemin egemenleri, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi denetimlerindeki örgütler aracılığıyla, bu ülkelerin ürettikleri mal ve hizmetlerini en ucuz bir maliyetle kendilerine aktarıyor, bu yetmiyor topraklarına da el koyuyor. Üçüncü dünyanın egemen sınıfları da […]

GAGAVUZ TÜRKLERİNİ ANIMSAMAK

Mustafa Kaymakçı Kapitalizmin Türkiye’de de yarattığı iklim krizi ve yakıcı bir hayat pahalılığı  varken kimileri “Gagavuz Türklerini Anımsamak” yazısının yeri var mı diyebilir? Ben böyle düşünmüyorum. Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti  Batı’da yaşamakta olan Türk soylarıyla da ilgilenmek zorunda. Bunlardan en az bilineni de Gagavuz Türkleri. Gagavuz Türkleri Hakkında Ne Biliyoruz? Gagavuz Türklerinin yaşadığı  Gagavuz […]

AMERİKAN GIDA EMPERYALİZMİ ve ZEYTİNYAĞI

Mustafa Kaymakçı Günümüzde Amerikan emperyalizmi giderek gerileme sürecine girmiş bulunuyor. Kimilerinin hala özlediği Amerika yok artık . Bununla birlikte emperyalizminin kültürel boyutu dikkate alınacak düzeyde devam ediyor.Bu bağlamda önce geçmişe  ve günümüze bakmakta yarar var. Bu yazımda yeni tuzaklara düşmemek için geçmişte zeytinyağı ile gıda temelinde kültürel emperyalizmi arasındaki bağlantı konusuna anımsatmak istiyorum. Zeytinyağının önemini […]

BİR ENTELEKTÜEL OLARAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Mustafa Kaymakçı Sonsuzluğa uğurlanışının 84. Yıldönümünde M. Kemal Atatürk’e Özlem ve Saygıyla On bir yıl önce,10 Kasım 2011 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘’Bir Entelektüel olarak Mustafa Kemal Atatürk’’ sempozyumunda, uluslararası üne sahip yerli ve yabancı araştırmacılar Atatürk hakkında özetle şöyle bir değerlendirmeyi yaptılar: ‘’O, rasyonel düşünen, çağdaş uygarlığı içinden çıktığı toplumu için hedefleyen büyük bir […]

TÜRKİYE’DE TARIM NASIL ÇÖKERTİLDİ?

Mustafa Kaymakçı Günümüzde kentlerdeki tüketicilerimiz gıdalarda aşırı fiyat artışlarından yakınıyorlar ve haklılar. Ya üreticilerimiz. Onlarda para kazanamıyorlar. Bütün bunlara karşılık çoğumuz sonuçlardan şikayet ediyoruz. Ancak neden-sonuç ilişkileri üzerinde durmuyoruz. İzin verirseniz önce “Tarımda Geldiğimiz Nokta”’yı kısaca gözden geçirelim ve daha sonra “Neden-Sonuç İlişkileri” üzerinde duralım. Tarımda Geldiğimiz Nokta Ne? Tarımsal Üretimimiz Neden Yetersiz Oldu? Güncel […]

SALGIN SONRASI BİLİM-TEKNOLOJİ POLİTİKALARINDA GELECEĞİN PLANLANMASI

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı Kapitalizmin ürünü olan endüstriyel sanayi,tarım ve hatta  hizmet sektörlerlerindeki uygulamalar,günümüzde daha önceleri olmuş olanları aratmayacak bir şekilde  Kovid-19  adıyla bir koronavirüs salgın hastalıkların çıkmasına da neden oldu. Kapitalizme karşı,  dünya genelinde uygulanacak ekonomi-politikaların temel amacı;çok sınırlı oranda olan egemen sosyal sınıfların çıkarları için değil,büyük çoğunluğun gereksinmesinin karşılanmasına yönelik  olması gerekmektedir. Bu […]

TÜRKİYE TARIMININ ÇÖKÜŞÜNDE NEO-LİBERALİZMİN PAYI VAR MI?

Mustafa Kaymakçı Günümüzde herkes tarım ve çiftçi sorunlarıyla ilgileniyor.Bu güzel bir gelişme. Ancak bu gelişme, özellikle kentlerde yaşamakta olan dar ve orta gelir kuşağında toplumsal sınıfların gıda fiyatlarındaki olağanüstü artışlar nedeniyle zor durumda olmaları ile gündeme gelmiş bulunyor.Medyada da görünür olanların çoğu,sonuçları aktarıyor ve sızlanıyorlar. Ancak ortaya çıkan sonucun ekonomik-politik nedenlerini ortaya koyanlar çok fazla […]

TARIMIN HAL-İ PÜRMELALİ (*)’NDEN ÇIKIŞ YOLLARI İÇİN ADAYLARA SORULAR

Mustafa Kaymakçı Türkiye’de uygulanan politikaların başlıca  iki nedenden dolayı, tarımsal üretimi olumsuz etkilediği  görülüyor Birincisi; yetersiz desteklemeler aile işgücü temelli küçük ve orta ölçekli işletmeler yerine, şirket temelinde dev tarımsal  işletmelere   yönlendirildi. Diğer yandan açıklanan destekleme fiyatları, üretim maliyetlerinin  altında bırakıldı. İkincisi; Tarım Kanunu’nda taahhüt edilen tarımsal destekler gerçekleştirilmedi. Bilindiği üzere tarım sektörünün ve kırsal […]

TARIMSAL KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KİMİN İŞİNE YARADI?

“Çiftçi Yabancı Şirketlere Tarım Topraklarını Neden Satıyor?” adlı yazımda, Türkiye’nin 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar tarım alanı bulunmasına karşılık, bu alanın 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyon 712 bin hektara düştüğünü, bir başka anlatımla Trakya tarım alanın üç katından daha fazla tarım alanı kaybedildiğini ve tarım topraklarını bir kesimin de yabancı […]

MALÛMU İLÂM ETMEK – WHAT IS THE POINT OF STATING THE OBVIOUS.

Mustafa Kaymakçı  “Malûmu İlâmı”,bir kuşak öncesi büyüklerimizin kullandığı bir deyim idi.Türkçe sözlük “Malûmu İlâm Etmek “deyiminin “ Bilinen ve açık olan bir şeyi söylemeye, açıklamaya kalkmak“anlamına geldiğini   yazıyor. Şimdi bu deyimi neden anımsatmak gereğini duydum? Geçtiğimiz günlerde Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bir yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 5 Haziran 2022 günlü konuşmasından alıntı […]

TARIMSAL ÜRETİM NASIL DÜZLÜĞE ÇIKAR?

Mustafa Kaymakçı “30 Ağustos Zaferi, Türk Milletini Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe açılan bir kapıdır. Emperyal devletler ve uydusuna karşı bu zaferi bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.” Şehirlerimizde insanımızın büyük bir çoğunluğu,tarım ürünlerine,başta kırmızı ete  ve süte aşırı fiyat yükselmesinden dolayı […]

İKLİM KRİZİNDE ENDÜSTRİYEL TARIMIN PAYI NE?

Mustafa Kaymakçı İçinde yaşadığımız dünyamızın sorunları giderek artmakta. Sorunların artması yanında zengin ve fakir uluslar ile toplumsal sınıflar arasında gıdaya, sağlığa ve sağlıklı çevreye erişim açısından farklar derinleşmekte. Toplumsal açıdan bölünmüş bir dünya var. En azından bir milyar insan açlık sınırında yaşıyor. Bunun en büyük bedelini çocuklar ödüyor. Beslenme stratejisi açısından bile ortaya çıkan sorunlar, […]

YUNANİSTAN İLE DOSTLUK, AMA NASIL?

Mustafa Kaymakçı İzmir ve çevresinde çok sayıda Rodos ve İstanköy adası kökenli Tür  ile Batı Trakyalı kökenli Türk yaşar. Bunların çoğunun adalarda ve Batı Trakya’da kalan akrabaları vardır. Onları görmek için Yunanistan İzmir Konsolosluğu’ndan vize talebinde bulunduklarında doğum yerleri nedeniyle akla hayale gelmeyecek zorluklarla karşılaşırlar. Ancak bu zorlukların düzeyini çevrelerine bir türlü anlatamazlar. BırakınızTürkiye doğumlu […]

AVRUPA’DA ÇİFTÇİLER NEDEN İSYANDA?

Mustafa Kaymakçı Gazete ve TV haberlerinde neredeyse bir aydır Avrupa Birliği’nde çiftçilerin,  demokratik mücadele temelinde  hak aradığı gözlemleniyor. Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ,Macaristan ve Romanya olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyorlar. Son olacakta Japon çiftçilerinin  de eyleme geçtiğini duyduk. Çiftçiler Neden İsyanda ? Çiftçileri […]

TÜRKİYE’NİN TARIMSAL ÜRETİMİ NÜFUS BAŞINA NEDEN ARTMAZ?

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı Kimi açıklamalara göre Türkiye’nin tarımsal üretimi artıyor,Ancak ileri sürülen sayılar, toplam üretim üzerinden.Ancak sayıların nüfus başına verilmesi gerekiyor.Nüfus başına üretim artmıyor.Bu nedenle Türkiye Açık Bir Şekilde Tarım Ürünleri İthalatçısı Olmuş Durumda.Tarım Ürünleri İthalatımız Ne Boyutta?2003 yılında 2 milyon 765 bin 287 kişi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı iken, 2019’da bu sayının 2 milyon 83 […]

TÜRKİYE TARIMINI ÇÖKERTMEK İÇİN TOPLUMUN KAFASI NASIL YIKANDI?

Mustafa Kaymakçı Bir önceki yazımda kısaca Türkiye tarımının çöküşünde, dünyada egemen neo-liberal sistemin payı üzerinde durmuştum. Bu yazımda dünyada egemen olan neo-liberal ekonomi-politikaların yönlendirmesiyle Türkiye tarımının, toplumun kafaları yıkanarak nasıl çökertildiği konusu üzerinde duracağım. Çünkü, geçmişi bilmeksizin geleceği inşa edemeyiz, çünkü çoğumuz bunları bilmeksizin ve yargılamaksızın sonuçlar üzerinde durmaktayız. Neo-Liberal politikalar için toplumun önce kafası […]

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ ve PARTİLERİN TARIM PROGRAMLARI NASIL OLMALI?

Mustafa Kaymakçı 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olacak. Seçmen olarak dört Cumhurbaşkanı adayından ve de seçime girecek partilerinden birine oy vereceğiz. İzin verirseniz bir tarım uzmanı olarak “Adayların Tarım Programları Nasıl Olmalı?” konularında önermelerimi sıralamak istiyorum. Toprak Reformu Yapılmalı Türkiye’de, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere çiftçilik yapmak isteyen topraksız […]