Azim ve Karar

22 Haziran 1919 tarihinde Amasya’da Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanan Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” denilmektedir. Amasya Genelgesi’nin temel esasları şöyledir:

• Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• İstanbul hükûmeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.
• Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak millî bir heyetin varlığı zaruridir.
• Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan Sivas’ta hemen millî bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
• Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.
• Her ihtimale karşı bu mesele millî bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.
• Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum Kongresi’nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket ederler.

Amasya Genelgesi bir ihtilal bildirisi niteliğindedir. Çünkü İstanbul Hükümeti’ni hiçe saymakta, hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu söylemekte ve milleti yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını bildirmektedir. İlk kez ulusal egemenlikten söz edilmiştir.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızdan 100 yıl sonra, geldiğimiz durum hiç iyi değildir. Sorunlar çok büyüktür, Laik ve demokratik cumhuriyetimiz, hukuk devletimiz ve ülkemizin kurucusu eşsiz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sorgulanmaya başlanmıştır.

İşte bütün bu olumsuzlukları “yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek bir araya gelen ülkemizin değerli insanları, Amasya Genelgesi’nin 101. yıl dönümünde 22 Haziran tarihinde “Azim ve Karar” adlı siteyi kurarak fikirlerini toplumla paylaşmak istemektedirler. Hedefimiz çağdaş bir Türkiye’dir.