SAYIŞTAY BAŞKANI, MSB VE OYAK, ANAYASA’YI İHLAL EDİYOR !…

SAYIŞTAY BAŞKANI, MSB VE OYAK, ANAYASA’YI İHLAL EDİYOR !…
23 Şubat 2022 01:51
980
A+
A-

Ümit YALIM

OYAK’ın Total-M Oil, Sagra ve Tamek firmalarını satın almasına yönelik işlemlerin iptali için açılan dava süreci devam ederken, OYAK Denetleme Kurulu’nun da yasal olarak teşkil edilmediği ortaya çıktı. Üç kişiden oluşan Denetleme Kurulu’nun bir üyesi Sayıştay Başkanı tarafından seçiliyor. Ancak bu uygulamanın yasal dayanağı yoktur.

205 Sayılı OYAK Kanunu Madde 6’ya göre; OYAK Denetleme Kurulu’nun bir asil ve iki yedek üyesi Genel Kurul, bir üyesi Umumi Murakabe Heyeti Başkanı, bir üyesi de Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı tarafından seçiliyor. Kanunda, Sayıştay Başkanı’na Denetleme Kurulu Üyesi seçme görevi verilmemiştir.

     (1961‘de yürürlüğe giren OYAK Kanunu ile Sayıştay Başkanı’na Genel Kurul’da yasal üyelik görevi (Md.4) ve Yönetim Kurulu üyelerini seçme görevi verilmiş (Md.8) ancak, Denetleme Kurulu’nda herhangi bir görev verilmemiştir (Md.6).)

UMUMİ MURAKABE HEYETİ’NİN TARİHİ SÜRECİ

1938’de Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile teşkil edilen Umumi Murakabe Heyeti, sonraki yıllarda Yüksek Denetleme Kurulu adıyla yeniden tanımlanarak doğrudan TBMM’ye bağlanmıştır. 1964’de Başbakanlığa bağlanan Yüksek Denetleme Kurulu 2010’da lağvedilmiş, kurulun personel, araç, gereç ve malları ile bütçesi Sayıştay’a devredilmiştir. OYAK Kanunu’nda 1996, 2004, 2009  ve 2019 yıllarında kanunla değişiklikler yapılmasına rağmen, Denetleme Kurulu’nda yer alan Umumi Murakabe Heyeti Başkanı ifadesi değiştirilmemiştir.

2010 sonrasında, yasal düzenleme yapılmadan, tamamen kafadan uydurma bir yöntemle, Umumi Murakabe Heyeti Başkanı yerineSayıştay Başkanı’na Denetleme Kurulu üyelerinden birini seçme görevi verilmiştir.Sayıştay Başkanı’nın seçtiği Sayıştay Üyesi deUzman Denetçi olarak görevlendirilmiştir. Yapılan bu görevlendirmeler yasal olmadığı gibi Anayasa’nın 160. Maddesi’ne deaykırıdır. Çünkü, OYAK Kamu Kurumu değildir.

OYAK, KAMU KURUMU VEYA KAMU İDARESİ DEĞİLDİR !…

     Kamu kaynağı kullanmayan OYAK, gelirini üye maaşlarından yapılan kesintiler ve bu kesintilerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden sağlamaktadır. OYAK Kamu Kurumu veya Kamu İdaresi değildir. Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın 2016/3396 E., 2017/624 K. sayılı İçtihat Kararı ile bu durum tescillenmiştir. Anılan İçtihat Kararında, OYAK’ın, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk bir tüzel kişilik olduğu, OYAK’ın herhangi bir kamu kaynağı kullanmadığı, OYAK tarafından yapılan işlemler ve harcamalar üzerinde Bakanlığın veya herhangi bir kamu otoritesinin vesayet denetiminin olmadığı, OYAK’ın kendi organı olan Denetleme Kurulu tarafından denetlendiği açık olarak belirtilmiştir.

     Danıştay’ın İçtihat Kararı ve OYAK Kanunu’na göre Denetleme Kurulu’nda Sayıştay Başkanı’nın üye seçimi yapması ve seçilen Sayıştay Üyesinin de Uzman Denetçi olarak görevlendirilmesi yasal değildir. Mevcut durum itibarı ile OYAK Denetleme Kurulu yasal olarak teşkil edilmemiştir. Ayrıca, Anayasa’nın 160. Maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerini denetlemekle görevlidir. Sayıştay Üyesi, OYAK Denetleme Kurulu’nda görev alamaz ve kamu kurumu olmayan, özerk bir tüzel kişiliği olan OYAK’ı denetleyemez. Sayıştay Başkanı, MSB ve OYAK, Anayasa’nın 160. Maddesini de ihlal ediyor.

SAYIŞTAY BAŞKANI METİN YENER, OYAK DENETLEME KURULU’NDAN DERHAL İSTİFA ETMELİDİR !…

Sayıştay Başkanı Metin Yener, OYAK Denetleme Kurulu seçmenlik görevinden derhal istifa etmeli ve istifasını Türk Kamuoyuna duyurmalıdır. Ayrıca, Denetleme Kurulu’nda Uzman Denetçi olarak görev yapan Sayıştay Üyesinin de görevine derhal son verilmelidir. OYAK Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılarak Anayasa’ya uygun düzenleme yapılmalıdır.Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’na, iki Denetleme Kurulu Üyesi seçme hakkı vermek suretiyle sorunu çözmek mümkündür.

OYAK ÜZERİNDEKİ ERDOĞAN VE AKP VESAYETİNE SON VERİLMELİDİR!…

Coşkun Ulusoy ve ekibinin 2016’da OYAK’tan tasfiye edilmesi sonrasında OYAK Genel Müdürlüğü’ne Süleyman Savaş Erdem, OYAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da (E) Tümgeneral Mehmet Taş getirildi. Erdem ve Taş döneminde OYAK, Erdoğan ve AKP’nin vesayeti altına girdi. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yönetim Kurulu’na süresiz olarak çok geniş yetkiler verildi. Yaklaşık olarak 2,15 milyar doların altındaki varlık ve şirket alım satımlarında Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Kararına gerek olmadan sadece Yönetim Kurulu Karar veriyor.

     Süresiz ve geniş yetkilerle donatılan OYAK Yönetim Kurulu, Ocak 2020’de, AKP Yandaşı Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil’i 450 milyon dolara satın aldı.Anılan şirketlerin satın alınması sonrasında üyelerin nemasında ve emekli maaşında % 21,7 oranındadüşüş oldu.

     Sayıştay’ın Demirören Raporu’nda da firmanın 2018’de 405,2 milyon TL, 2019’da 740,8 milyon TL zarar ettiği açıklandı. Bu bağlamda, OYAK Yönetim Kurulu’nun zarar eden şirketleri satın aldığı ve zararı üyelerine yüklediği değerlendirilmektedir.

     OYAK Yönetim Kurulu Mart 2021’de Sagra’yı satın aldı. Satın alma sonrasında Ordu Valisi Tuncay Sonel, tweeter hesabından, “Sagra Fabrikamızı OYAK aldı. Süreçte destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız” açıklamasını yaptı. Vali Sonel’in açıklaması Erdoğan, Hulusi Akar ve OYAK Yönetimi tarafından yalanlanmadı. Böylece, OYAK’ın, Erdoğan’ın ve AKP’nin vesayeti altına girdiği tescillenmiş oldu.

Mevcut durum itibarıyla, OYAK’ın sayısal olarak % 21,7’sini, OYAK Rezervi’nin yaklaşık % 60’ını oluşturan Emekli Maaş Sistemi(EMS)’ndeki üyelerin sisteme katılımı MSB ve OYAKtarafından engelleniyor. OYAK Kanunu’nun 3 ve 17. Maddelerine göre EMS’deki Üyeler de OYAK Temsilciler Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’na katılmalı ve OYAK üzerindeki Erdoğan ve AKP vesayetine son verilmelidir.

STRATEJİK YATIRIMLARDAN KURUYEMİŞ YATIRIMINA

Coşkun Ulusoy döneminde demir çelik ve çimento gibi stratejik ürünlere yatırım yapan OYAK, Süleyman Savaş Erdem ve Mehmet Taş döneminde üyeleri tatmin edici yatırımlar yapmadı. OYAK’ın kuruyemiş sektörüne girerek Gold Harvest firmasını satın alacağı haberleri basında yer aldı. Daha önce stratejik yatırımlar yapan OYAK, Erdem ve Taş’ın yönetiminde kuruyemiş sektörüne girip çekirdek mi çitleyecek?

2021’de yeniden teşkil edilen Temsilciler Kurulu’na EMS üyelerinin girişi yine MSB tarafından engellendi. OYAK Kurulları yasaya uygun olarak teşkil edilmedi. Yönetim Kurulu’nun kuruyemiş şirketi Gold Harvest’ı satın alması durumunda anılan işlemin dava konusu yapılması kaçınılmazdır.

     Ulusoy döneminde satın alınan Ereğli Demir Çelik Fabrikası v.b. stratejik kurumların sürekli olarak rekor kâr ettiği kamuoyuna yansırken Süleyman Savaş Erdem ve Mehmet Taş döneminde satın alınan şirketlerin kâr edip etmediği hakkında kamuoyuna bilgi verilmiyor.

     OYAK Yönetiminde başarısız olan ve OYAK’ın Erdoğan ve AKP’nin vesayeti altına girmesine neden olan Süleyman Savaş Erdem ve Mehmet Taş en kısa zamanda tasfiye edilmelidir.

Azim ve Karar, 22.02.2022

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.