MİLLİYETÇİLİK SOSYAL AHLAK İSTER

<strong>MİLLİYETÇİLİK SOSYAL AHLAK İSTER</strong>
20 Mart 2023 15:16
2.500
A+
A-

Cihan Dura

Atatürkçü Öğreti’nin çatı ilkesi olan Milliyetçilik ilkesi; Türk milletinin varlığını sürdürmeyi ve korumayı, milletin gönencini, kalkınmasını güvence altına almayı amaçlar.

1) Atatürk, Türk milliyetçiliğini şöyle tanımlar: Türk Milliyetçiliği Türk milletinin kendine özgü karakterini ve bağımsız kimliğini korumak demektir. Fakat aynı zamanda gelişme ve ilerleme yolunda bütün çağdaş uluslarla uyum içinde yürümek demektir.

Bu tanıma göre, Milliyetçilik ilkesinin ana hedefi Türk milletinin varlığını korumaktır. Bu hedefi şu iki amacı güderek sağlar: Türk kültürünü korumak, Türkiye’nin kalkınmasını sağlamak.

Millet ortak tarih, ortak kültür ve ortak dile sahip, bir ülkede devlet halinde örgütlenmiş insan topluluğudur.

2) Ahlak, toplum hayatında neyin iyi veya kötü, doğru veya yanlış sayıldığını gösterir. Şöyle tanımlanabilir: “Bir toplumda kişilerin davranışlarını düzenleyen ve herkesin uyması gereken kurallar.” Atatürk’ün ahlakı sosyal ahlaktır, ulusal (millî) ahlaktır. Millî ahlak; yurttaşlardan her alanda ilgi, çalışma, nefsin feragatini, kişinin, milleti için kendi menfaatlerinden fedakârlık etmesini isteyen ahlaktır. Peki, ne için bu fedakârlık? Milletin varlığı, toplumsal düzeni, gönenci ve güvenliği için, uygarlık yolunda ilerlemesi ve yükselmesi için!

3) Milliyetçilik ilkesinin amaçlarının gerçekleşmesine Atatürkçü Öğreti’nin bütün diğer ilkeleri, yani egemenlik, bağımsızlık, devletçilik, bilimcilik gibi ilkeler destek ve yardımcı olur. Bu ilkelerden biri de sosyal ahlak ilkesidir. Peki, sosyal ahlak ilkesi Milliyetçiliğin amaçlarının gerçekleşmesine nasıl yardımcı olur, nasıl katkı sağlar?

Yanıt için, Milleti oluşturucu ögeleri ve milleti güçlendirici faktörleri hatırlayalım. Oluşturucu ögeler başlıca ortak tarih, ortak kültür, ortak dildir. Güçlendirici faktörler millî bilinç, milli birlik, egemenlik ve bağımsızlık bilincidir. İşte bu saydığım öge ve faktörler ne kadar verimli ve iş yapıcı olursa, Milliyetçilik ilkesi de hedeflerine o ölçüde faydalı olur, kolay ulaşır. Bu sonucun alınmasında da sosyal ahlakın, bu ahlaka sahip yurttaşların varlığı ve etkinliğinin çok belirleyici rolü vardır. Çünkü sosyal ahlak sayesindedir ki, yurttaşlarımız yukarda saydığım yaşamsal öge ve faktörleri öğrenmeye, onları benimsemeye, güçlenmeleri için çalışmaya yönelir. Neden? Çünkü ancak sosyal ahlak sahibi yurttaşlar ki, milletini ve ülkesini düşünecek, her yolu deneyerek ona hizmet etmeye çalışacaktır. Atatürkçülüğün diğer ilkelerinin de Milliyetçilik ilkesine katkı sağlaması, ülkede sosyal ahlak sahibi bireylerin etkili olması ile mümkün olur.

Sosyal ahlak sahibi yurttaş milletini sever, onun sorunlarıyla ilgilenir, milletine hizmet aşkıyla yanar. Örneğin Türk milletinin kendine özgü karakterini ve bağımsız kimliğini korumayı görev bilir. Milletin gelişme ve ilerleme yolunda diğer çağdaş uluslarla birlikte yürümesi gerektiğine inanır, bu uğurda kafa yorar, elinden gelen hizmeti yapar. 

Bu ilgi ve görev bilinci, bu inanç ve sorumluluk duygusu ancak sosyal ahlak sahibi insanlarımızda vardır. Çünkü sosyal ahlak; “kişinin, en az kendisi kadar milletini de en yüksek derecede düşünmesini, milletin varlığını sürdürmesi, gönenci ve güvenliği için, uygarlıkta ilerlemesi ve yükselmesi için, elinden gelen bütün çabayı göstermesini gerektirir.

Azim ve Karar, 20.03.2023

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.