HEP  ‘ATATÜRKÇÜLER’  DİYORUZ, PEKİ KİMDİR BU ATATÜRKÇÜLER?

HEP  ‘ATATÜRKÇÜLER’  DİYORUZ, PEKİ KİMDİR BU ATATÜRKÇÜLER?
26 Ekim 2022 22:04
448
A+
A-

Cihan Dura

Bilimsel yaklaşım analiz ister, sınıflama ister. Yani gerçekliğini keşfedeceğimiz olgunun özüne girmek, yapısını görmek, oluşturucu ögelerini belirlemek, bunlar arasındaki farklılığı, sırayı, ilişkileri görmek gerekir. Ancak böyle yapılırsa, nasıl bir olgu ile karşı karşıya bulunduğumuzu anlayabiliriz. Bu yaklaşımı en güzel ifade edenlerden en ummadığımız biri, Gazali, bakın ne demiş: Cevizi kırıp içine bakmayan, tamamını kabuk sanır.

Bu kural her alanda olduğu gibi “Atatürkçü” kavramı için de geçerlidir. Çünkü “Atatürkçü” dediğimiz kişilerin de en mütevazısından en yetişmiş olanına, tipleri, kategorileri vardır. Böyle hep genel bir terimle, “Atatürkçü” terimiyle yetinmek gerçekleri gizler; araştırma, eylem ve politika alanını belirsizleştirir. Bilimsel yaklaşım ise bize bir çözümleme, bir sınıflama yapmaya davet eder. Yazımın amacı budur, Atatürkçüleri kendi aralarında bir sınıflandırma denemesi yapmaktır.

“Atatürkçü” adıyla anılan kişileri önce yalancı Atatürkçüler, gerçek Atatürkçüler olarak ikili bir sınıflamaya tabi tutmak gerekir.

YALANCI ATATÜRKÇÜLER

İki gruptur: Sahte Atatürkçüler, sözde Atatürkçüler.

Yalancı Atatürkçülerden Atatürkçü görünüp Atatürkçülüğü kendi veya başkalarının çıkarları için kullanan kişiler sahte Atatürkçülerdir.

Kulaktan dolma bilgilerle Atatürkçü geçinen, halkını hâkir gören, aşağılayan ve dışlayan, kişiler ise sözde Atatürkçülerdir. Sözde Atatürkçü kendi kafasına göre, dağarcığındaki hazır ve bayat bilgiyi tekrarlar durur, ona göre sonuçlar çıkarır, gelişigüzel konuşur ve yazar. Hiç değişmeyen, kıt bir bilgi dağarcığıyla, birkaç basmakalıp slogan ve davranışla yetinir. Büyük Önder’in ortaya koyduğu fikir sistemini bilmez, öğrenmez, dolayısıyla, Atatürkçe iş de yapamaz.

GERÇEK ATATÜRKÇÜLER

Gerçek Atatürkçüler en sadesinden en mükemmeline doğru, altı grupta toplanabilir. Bunlardan ilk üçü çömezlerdir, diğer üçü ise ustalardır.

a) Amatör Atatürkçü

Amatör Atatürkçü, adı üzerinde, Atatürk’ü bir hevesli olarak benimseyen kişidir. O sadece bir “taraftar”dır, bazıları bir “amigo” gibidir. Ona taraftar Atatürkçü de diyebiliriz.

Amatör Atatürkçü Büyük Önder’i, milletimizi genellikle lafla seven, fakat iş yapmayan biridir. Atatürk’ü tutar, ona saygı duyar, Cumhuriyetimize bağlıdır. Ancak, bu alanlardaki ilgi ve kültür düzeyi sığdır. Kendini yetiştirmemiştir, çoğu yetiştirmez de. Söylediği, yazıp çizdiği yavandır, hep aynı şeylerdir. Atatürkçe düşünemez, iş yapamaz. Mücadeleci değildir, olsa da üstünkörüdür. Birtakım basit eleştiri ve karşı çıkışlarla, mücadele verdiğini sanır. Çevresini etkileyemez. Diğer Atatürkçülerle bir araya gelemez. Atatürkçülerin “Ortak Düşünme Sistemi”nden habersizdir.

Acı olan şudur ki, “Atatürkçüyüm” diyenlerin büyük çoğunluğu amatör Atatürkçüdür. Rozetle, bayrakla, fotoğraf ve bayat sloganlarla yetinirler. Bununla birlikte, ne mutlu ki, içlerinde ilerleme istidadı gösterenler de vardır. Aralarından öğrenen, işçimen ve eğitmen Atatürkçüler, bu sonunculardan da öncü Atatürkçüler yetişebilir.

b) Öğrenen Atatürkçü

Öğrenen Atatürkçüler Atatürk’ü ve Cumhuriyeti sevmekle, devrimleri savunmakla yetinmezler; aynı zamanda Atatürkçülüğü, Atatürk’ün düşünce ve eylemlerini öğrenmeye çalışırlar. Bildikleriyle yetinmez, Atatürkçülükle ilgili bilgilerini sürekli artırır, derinleştirirler. Faaliyetleri sistemli, düzenli ve ortaklaşadır.

c) İşçimen Atatürkçü

Öğrenen Atatürkçülerden bazıları zamanla işçimen Atatürkçü olur. İşçimen Atatürkçülerin, “öğrenen Atatürkçüler”den başlıca farkı iş yapmalarıdır, öğrendiklerini gerektiği her defasında uygulamaya koyarlar. Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yönelik saldırılara karşı dururlar. Bu konuda çevrelerini aydınlatır, uyarırlar.  Çalışkan, dinamik ve örgüt-severdirler, donanımlı olmaya çalışırlar. Gerçekleri her ortamda dile getiren Atatürkçülerdir.

d) Halk Dostu – Eğitmen Atatürkçü

Halk Dostu Atatürkçüler halkını içtenlikle seven ve sayan, ona faydalı olmaya çalışan, Atatürkçülük yolunda iş yapan kişilerdir. Halk dostu Atatürkçüler yalnız bilgi sahibi olmayıp, aynı zamanda halka erişme, onunla kaynaşma eğilim ve yeteneğine sahiptirler. Onlara “eğitmen Atatürkçüler” de diyebiliriz. Halkla kaynaşan, onu anlamaya, ona bilgi götürüp aydınlatmaya, halktan esinlenmeye çalışan her kişi, eğitmen Atatürkçüdür. 

Öğrenen ve işçimen Atatürkçüleri “eğitmen Atatürkçü” olma yönünde teşvik etmek, özendirmek gerekir.

e) Ergin Atatürkçü

Bir yurttaşın düşünce, duygu ve davranışlarının oluşmasında “değerler”in çok büyük payı vardır. Değerler; bireyin nesneler, durum ve hareketler, fikir ve görüşler hakkındaki olumlu veya olumsuz yargılarını oluşturan kavramlardır. Atatürkçü düşüncenin de bağımsızlık, birlik, özgürlük, hak ve hukuk, sosyal adalet, dayanışma, değişim, akılcılık, gerçek, bilim, sosyal ahlak, çalışma gibi kavramlarla kendini gösteren değerleri vardır. Bu değerleri bilmeyen, öğrenmeyen, benimsemeyen, düşünme, karakter ve eyleminin bir parçası haline getirmeyen, bu yönde gayret göstermeyenler gerçek Atatürkçü olamazlar. Buna karşılık Atatürkçü öğretinin tüm değerleri ile bütünleşmiş olanlar vardır ki onlara da ergin Atatürkçüler diyebiliriz.  Öğrenen Atatürkçülerden bazıları, zamanla olgunlaşarak “ergin Atatürkçü” olurlar. Ergin “olgun, olgunlaşmış, kemale ermiş” demektir.

f) Öncü ve Kurmay Atatürkçü

Öncü Atatürkçü; Atatürk’ün görüşlerini çok iyi bilen, aynı zamanda onlara kolayca ulaşabilen, işleyen, kullanabilen, çevresine anlatıp yayabilen kimsedir. Türkiye bir sorunla mı karşılaştı, bir değerlendirme, bir çözüm önerisi mi bekliyor? Öncü Atatürkçü derhal Atatürk’ün görüşlerine başvurur, onların ve kendi aklının ışığında konuyu irdeler, açıklar, çıkış yolu arar; fikir oluşturur ve yayar, öğüt ve tavsiyelerde bulunur, iş yapar.

Öncü Atatürkçü yurtsever, bilinçli ve yol göstericidir. Sistemli düşünür, Atatürkçü düşünce sistemini başkalarına kolayca aktarabilir. Yurttaşlarını Atatürkçü Öğreti yolunda yetiştirip harekete geçirebilir. Öncü Atatürkçülerden en üst düzeyde, lider konumunda olanlar ise kurmay Atatürkçülerdir.

***

Bu denemeden şu üçsonuca ulaşıyorum:

-Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin asıl büyük düşmanı, en çok zararlı olanları yalancı Atatürkçülerdir. Gerçek Atatürkçüler bunu böyle bilmeli, yalancı Atatürkçülere karşı daima uyanık ve sak olmalıdır. Onları teşhis etmeyi bilmeli, halkımıza tanıtmalı, onlara karşı yurttaşlarımızın uyanık olmalarını sağlamalıdır.

Gerçek Atatürkçüler; en sadesinden başlayarak en üstün Atatürkçü olma yolunda her zaman daha ileri bir aşamaya ulaşmayı kendilerine baş hedef olarak belirlemelidir. Başka bir deyişle, bir amatör Atatürkçünün gönlünde bir gün kurmay Atatürkçü olma hedefi bütün sağlamlığı ile yer etmiş olmalıdır.

-Bu hedeflere ulaşabilmek için ilk yapılacak şey; bir okul disiplini içinde ve ülke çapında, gençlerimize Atatürkçülüğü öğretecek bir örgütlenmeyi sağlamak olmalıdır.

Kaynak: https://www.cihandura.com/tr/makale/ATATURKCU_DEYIP_DURUYORUZ_PEKI_KIM_BU_ATATURKCULER

Azim ve Karar, 26 Ekim 2022

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.