DÜŞÜNCE BİRLİĞİ

DÜŞÜNCE BİRLİĞİ
11 Şubat 2021 20:25
815
A+
A-

Atatürkçe düşün  Atatürkçe hisset  Atatürkçe iş yap 

Millet boyutunda düşünce birliğinin üç görünümü vardır. Birincisi, ortak millî fikirdir; ikincisi, Büyük Ülkümüzdür, üçüncüsü Millî İrade’dir.

● Atatürk diyor ki: milletlerin oluşmasında etkili olan faktörler; ortak duygu ve heyecanlar, hatıra ve gelenekler, ortak kültürdür; fakat aynı zamanda ‘ortak millî fikir’dir. Bizim varlığımızı kurtaran, bağımsızlığımızı kurtaran bütün eylem ve hareketler; milletimizin ortak fikrinin, arzusunun, azminin yüksek tecellisi eserinden başka bir şey değildir. Bu gerçek gösteriyor ki, her ne ad ile olursa olsun, milletin duygu ve düşünce birliğini ihlal etmek, milletimize yapılabilecek en büyük düşmanlıktır.

Biz, Millî Mücadele’de halkı açık, net ve herkesçe anlaşılır olan tek bir fikir etrafında toplamıştık. Bu, önce ulusal bağımsızlık düşüncesiydi. Anadolu hükümeti olarak tek amacımız buydu. Amaca ulaşabilmemiz ise aramızda birlik olmasına bağlıydı. Birliğimizi sağladık ve muzaffer olduk.

Bugün de Emperyalizm’e karşı mücadelede başarımız ancak birlik ve bütünlüğümüzle, fikir birliğimizle olacaktır. Tüm millet bireylerinin, birleşmiş bir kütle halinde çalışmasıyla olacaktır.

Düşmana karşı kurulan cepheler ikidir: İç cephe, görünürdeki cephe… İç cephe, asıl olan cephe, bütün ülkenin aynı fikir ve kanaatte olarak, tek vücut olarak kurmuş olduğu cephedir. Görünürdeki cephe, ordu cephesidir. Bu cephenin sarsılması, mağlup olması hiçbir zaman bir milleti mahvedemez. Asıl önemli olan, ülkeyi temelinden yıkan ve halkını esir eden, fikir birliğini yitiren iç cephenin düşmesidir.

Cumhuriyet döneminde ise millî birlik için yeni koşullar kendini gösterdi. En önemlilerinden birini vurgulamak isterim: Öğretim birliği… Türk milleti; çocuklarına vereceği eğitimi, okul ve medrese adında birbirinden büsbütün farklı iki tür kuruma elbette ayıramazdı. Çünkü eğitim ve öğretimi birleştirmedikçe, birbiriyle çatışmayan, aynı fikir ve zihniyette bireylerden meydana gelen bir millet haline gelemezdik. Bugün de öyledir.

Genel olarak millî eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak zorundayız. Milletimizin gerçek kurtuluşu ancak bu sayede olacaktır. Başarılı olmak için hepimiz tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışmalıyız.

● Millet birbirine tarih, kültür, dil ve ülkü birliği ile bağlı olan yurttaşların oluşturduğu siyasal bir topluluktur. Bunlardan sonuncusunu ayıralım ve soralım: Nedir bizim Büyük Ülkümüz? Bizim Büyük Ülkümüz en uygar ve en gönençli bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarda değil, düşüncelerinde de köklü bir devrim yapmış olan büyük Türk ulusunun dinamik idealidir.

Öyleyse yurdumuzda uygar fikirlerin, çağdaş ilerlemelerin, bir an bile kaybetmeden, sürekli olarak yayılması için çalışalım. Yolunda çalıştığımız Büyük Ülkü’yü halkın kalbinde bir fikir haline, fikir halinden de bir duygu, bir iş haline getirmek zorundayız. Cumhuriyet düşüncesini yurttaşlarımıza sevdirmek, kalplerine iyice yerleştirmek zorundayız.

● Bir milletin bireylerinde hâkim olması ve kesinlikle uyulması gereken şey, doğru yolda yürüyebilmeleri için biricik esas Millî İrade’dir; milletin ortak arzusu, milletin ortak düşüncesidir.

Millî İrade tek bir şahsın değil bütün bir milletin eseridir. Dolayısıyla “milletimize hizmet ederken, kendi emel ve düşüncelerimize göre değil, milletimizin emel ve düşüncelerine göre hareket etmeliyiz.” Millî İrade’ye boyun eğmek, uymak, onu kılavuz bilmek gerekir. Atatürk şöyle der: Benim için en kutsal görev, Millî İrade’ye boyun eğmeyi her şeyin üzerinde tutmam olmuştur.

Milletimizin ortak duygu ve düşüncelerini, Millî İrade’yi iyi tanımak ve kılavuzumuz bilmekbaşta gelen bir görevimizdir. Milletimizin, halkımızın ruhuna, beynine, yüreğine nüfuz etmeyi hayatımızın bir kuralı yapmalı ve bu kuralı ödünsüz uygulamalıyız.

Kaynak: ATANAME (2019)

Azim ve Karar, 11.02.2021

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.