TÜRK GİBİ GÖRÜNÜP TÜRK’TEN NEFRET EDENLER

TÜRK GİBİ GÖRÜNÜP TÜRK’TEN NEFRET EDENLER
2 Aralık 2023 12:19
324
A+
A-

Süleyman Çelik

Birinci Dünya Savaşı başlarken, Batılı düşmanlarımız “amaçlarının Türkleri Rumeli’den sonra Anadolu’dan da atmak olduğunu” bildirmişlerdi. Atatürk karşılarına çıktı, başaramadılar. Ama vaz geçmediler. Çünkü bu onların, Haçlı seferleriyle başlayan bin yıllık hayalleriydi…

Hayallerini yıkan Lozan Antlaşmasını Amerika imzalamadı. İçlerine sindiremedikleri halde imzalamış olan diğerleri de Amerika ile birlikte, o zamandan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkarak amaçlarına erişmek için çalışmaktadırlar.

***

Bugün, bir yandan BOP’ta açıkça bildirildiği gibi Türkiye’yi parçalayarak, bir yandan on milyonlarca yabancıyı Türkiye’ye doldurup nüfus oranını (demografik yapıyı) değiştirerek, bir yandan da Türk sözcüğünü yok ederek amaçlarını gerçekleştirmek istiyorlar!

Bunu yaparken, işgal yıllarında olduğu gibi günümüzde de Türk gibi görünen ama Türk’ten nefret eden işbirlikçileri kullanmaktadırlar.

Bunlar Kurtuluş Savaşı yıllarında işgalcilerle işbirliği yapanların ardılları/ torunlarıdır

Bilindiği gibi İngiltere işbirlikçileri üç cemiyette toplamıştı: mandacı liberalleri “İngiliz Muhipleri”, dincileri “İslam Teali” ve ayrılıkçı Kürtleri “Kürt Teali.”

Bunların yanında bir de işgalcilerin doğal işbirlikçileri vardı: Başlarında Patrikhane’ye Bizans bayrağı çeken Fener Rum Patriği bulunan Rumlar ve Ermeniler

İngiliz Muhipleri, günümüzde ‘Amerika ve Avrupa (AB-D) muhibbi (hayranı)’ oldular. Kendilerine liberal, sol liberal, İkinci Cumhuriyetçi gibi adlar takmaktadırlar.

Yunan ordusu Halife’nin ordusudur” fetvası veren dincilerin ardılları, şimdi “keşke Yunan kazansaydı” diyen İngiliz ajanının peşinden gidip cenazesine koşanlardır…

Kürt Tealicilerin ardılları PKK’lılardır…

Doğal işbirlikçilerin ardılları ise, Zorunlu Göç (tehcir) veya Mübadele sırasında “Müslüman olduklarını” iddia ederek kendilerini gizleyen kripto Rum ve Ermenilerdir…

***

Türk sözcüğünü yok etmek için işe, “Türk” yerine “Türkiyeli” diyerek başladılar.

Resmi kurumların tabelalarının başından T.C. kaldırıldı. Okullarda Andımızın söylenmesi ve ulusal bayramların kutlanması yasaklandı.

Şimdi “Türk Edebiyatı, Türk Şiiri, Türk Sineması v.b.” yerine, “Türkçe edebiyat, Türkçe şiir, Türkçe sinema v.s.” diyorlar…

YAPI KREDİ VE TARİH VAKFI

Levent Yıldız’ın “Türk’e Psikolojik Harekat” başlıklı videosunda söz ettiği, aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü üzere, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1925’de yayımlandığında özgün adı “Türk İstiklal Harbi” olan kitap, Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılan yeni basımında “Türk” sözcüğü atılmış, adı “İstiklal Harbi” olmuş. Fransız doğubilimci (oriyantalist) tarihçi Claude Cahen’in yazmış olduğu, özgün adı “Osmanlılardan önce Anadolu’da Türkler” adlı kitabın adı da Tarih Vakfı tarafından yapılan yeni baskısında, “Osmanlılardan Önce Anadolu” olmuş!..

Bilimsel dürüstlükle kitaplar yazan Batılı tarihçiler, yazdıkları onlarca ciltlik kitaplarında on binlerce yıllık Türk tarihinden söz ederken, bunlar “tarihte Türk yok” diyerek Türk’ü tarihten silmek istiyorlar!..

***

Ey halkım!

Uyuma tehlikeyi gör, anla, algıla…

Ataların Rumeli’den ya da Kafkasya’dan atılırken sığınabilecekleri bir Anadolu vardı. Büyük acılarla kendilerini attıkları Anadolu, onları bir ana gibi kucakladı ve acılarını unutturdu…

Unutma; Anadolu’dan atılırsak bizim gidebileceğimiz bir yer yok!..

Uyursak yok olacağız!..

Azim ve Karar, 02.12.2023