METE YARAR KAAN’IN KOKPİTİNE ÇOK YAKIŞTI

METE YARAR KAAN’IN KOKPİTİNE ÇOK YAKIŞTI
23 Şubat 2024 10:37
357
A+
A-

Mahiye Morgül

KAAN uçağımız, 11 dakikalık ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. Pilot Barbaros Demirbaş onu yere indirdiğinde ben de ayakta alkışladım.

Aşağıdaki linkten yeniden izledim. Mete Yarar’ın kokpitte oturup KAAN’ın yeteneklerini anlattığı video çok güzeldi.

Videoda 1926’da kurulan Kayseri Uçak fabrikasını ve 1941’de Nuri Demirağ’ın kurduğu uçak fabrikasını andılar, çok duygulandım. Çünkü Kayseri Uçak fabrikasının ilk mühendislerinden Muammer Morgül benim amcamdı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1924’de Rize’ye geldiğinde, uçak mühendisliği eğitimine Almanya’ya göndereceği gençler de seçti. Amcam Muammer Morgül seçtiği geçlerden biriydi.

Atatürk’ün Rize’ye gelişinde esas konu açılacak yeni ilçe okulları ve yurt dışına gönderilecek nitelikli gençlerin tespit edilmesiydi. Nedense, bu husus hep gözden uzak tutulur.

Linkin altına şu yorumu yazdım:

“Kayseri Uçak Fabrikasının kurucu mühendislerinden MUAMMER MORGÜL amcam olur. Atatürk bir grup genci 1925’de Almanya’da uçak mühendisliği okumaya gönderdi, Rize’ye geldiği zaman konu açılacak mektepler ve yetiştirilecek teknokrat gençlerdi. Bu unutuldu. Okumaya karşı olan bir kara cahil tefeci hoca ‘mektep da istemezuk şepka da’ diyerek karakolu bastı ve nedense akıllara hep bu isyan yazıldı.”

“KAAN’ın mühendislerini rahmetli uçak mühendisi amcam Muammer Morgül anısına yürekten alkışlıyorum. Kayseri uçak fabrikasını kurdular, yanında Kayseri Tayyare Sanat Mektebini kurdular. Amcam oranın da öğretmeniydi. Ya şimdi, nerde Tayyare sanat Mektepleri? 2004’den beri geometri yok, fizik buharlaştı, dört işlem bilmeden herkes lise diploması alıyor.”

Son model böyle bir askeri uçağa KAAN adının verilmesine ayrıca duygulandım. KAAN, kralların kralı, imparator demektir. Türk tarihinde kralların kralı unvanı olan bilinen tek isim OĞUZ KAAN’dır. O da Rizelidir. Onun için çok duygulandım.

22 Oğuz boyunu birleştirerek Birleşik Oğuz Orduları kuran Oğuz Kaan’ın diğer isimlerini sayarken METE Oğuz adına rastlıyoruz. İşte, KAAN’ın kokpitindeki Mete Yarar bu nedenle köşe yazımın başlığına oturdu.

Kendisi 2 Mart günü, Rize’nin Rus işgalinden kurtuluşu gününde Rize Kitap Fuarında kitabını imzalamaya geliyor. Onunla aynı günde benim de imza günüm ve konferansım var. Kendisini Zümrüt Rize Gazetesinde yayınlanacak olan bu köşe yazımla tebrik edeceğim.

Mete Oğuz’un başkenti Rize’ye hoş geldiniz Mete Yarar!

Burası, antik adı Sirkasya, yani Başoğuzya/Çerkezya (Kafkasya) olan topraklarımızın önemli merkezidir. Rize Kalemiz, Cinius Pompeius’un soyduğu Mitra kalesidir. Buradan çalarak Roma’ya götürdüğü toksikoloji kitapları, başta panzehir ve delibal olmak üzere ilaç reçeteleri, Mozart’ın operasına konu olan eşi Emine’ye sevdalık türküleri, değerli eşyaları ve hazineleriyle tarihe geçti. Kalemiz, içerisine sadece metro tünelleriyle girilen baş MİTRA Kalesiydi.

Oğuz Kaan’ın ve halkının inanışı olan Mitraizm okullarda hiç anlatılmaz. Oysa, borç köleliği (faiz) yasağı, domuz eti yememe, sünnet olma, gece namazı kılma, çalışmak ibadettir, şifa dağıtma, gök bilim yapma ve süt kardeşliği gibi örfleriyle, Peygamberi Azeri şair Zerdüşt olan, Avesta (Oğuzata) kitabıyla, kitaplı 4 dinden biridir; Ön-İslam kültürüdür!

Oğuz Kaan’ın büyük dedesi 1. DARİUS OĞUZ’un kaya mezarı Rize SİRAKOZ tümülüsüdür. Darius Oğuz’un oğlu, Atina’ya kadar giderek köleleri serbest bıraktıran Başoğuzlu Çerkez (Kserkses/Serhaz), Mizinya’nın ve Trak devletimizin başkenti Beykoz’dan atlarıyla sallar üzerinde denizden karşıya geçmiş ve buraya adını bırakmıştır; Beyler-Beyi, Koz Beyi, Koz Yatağı…

Başoğuzlu Oğuz Kaan’ın doğum yeri Sinop (M.Ö.132 Mizinya), büyüdüğü yer Rize (Sirkasya), Birleşik Oğuz Orduları komutanlık tacını giydiği yer Nemrut Kâhta (M.Ö.109), Köle isyanlarını başlattığı tarih (M.Ö.88, Efes Akşamları), başını kestirterek öldüğü yer Oğuzoğlu/Gozleva Kalesi (M.Ö.63, Kırım, Kerkinitis), gömüldüğü yer ise Sinop burnundaki tümülüstür.

Oğuz Kaan’ın yazılı kaynaklarda adı geçen diğer sıfatlarını sayacak olursak…

Mete Oğuz, VI.Mitridate Eubadore, Mohti Oğuz, Bazileus Eyzi Beyi, Dorbeyi, Ali Pan Toros.

Oğuz Kaan’ın başardığı yararlı işlere gelince… Ordu ilinde Alınordu Kurul kalesinde Onluk Sistemle Anadolu Birleşik Ordularını kurdu (MÖ.109), 48 yıl Roma ordularına (Sulla, Lukullus, Pompeius) karşı savaştı, MÖ.88’de Ege bölgesindeki tefeci köle tacirlerini kölelerine öldürttü, Roma’ya Anadolu’dan ve Sirkasya’dan esir götürülmüş köleleri (Spartaküsleri) ayaklandırdı, köleci Roma devri sona yaklaştı. Kendi adıyla tıp tarihine geçen Mitridatikom panzehirini buldu ve kendinde kullandı. Geçtiği yerde halka ilaç ve mesir macunu (Tiryak) dağıttı. Askerlerine altınla maaş verdi, adı Altın Kralı oldu. Gümüşhane’den çıkardığı gümüşleri Maçka Sümele (Kibele) Manastırında eriterek sadak oklar yaptırdı, askerlerin dizlik, omuzluk ve kasklarını altın sırma iplikle ördürdü, Erbaa’da Ergenekon ateşini yaktı, demir dağları eritip kılıç yaptı.

Başoğuzlu kralımız Oğuz Kaan, Kırım valisi olan oğlunun altın hazinelerini Hazar Yahudi bankerlerine vererek babasını da teslim olmaya davet etmesini kendine yediremedi, ”Yenildiğimi görmektense ölürüm” dedi ve başını kestirerek (MÖ.63) intihar etti. Bize “Ya İstiklâl ya ölüm!” andımızı miras bıraktı. Bugün bize Hazar Yahudileriyle aynı kandanız diyenler çıkıyor, onlar görmüyorlar mı ki Oğuz Kaan yeniden küllerinden doğdu, semalara yükseliyor!..

Sevgili Mete Yarar, Rize’ye hoş geldiniz.

Size Oğuz Kaan’ın Mitra Kalesinde bir çay ikram edebilir miyim?

Azim ve Karar,  22.2.2024