wp menus'den En Üst Menünüzü Seçin
Envato ad
Envato ad

2021 Bütçesi 246 Milyar Açıkla Geçirildi

Mahiye MORGÜL

TBMM’de 2021 Bütçesi hazırlanırken açık bütçe olarak hazırlandı. Bu durum, bütçe taslağına da girmişti ve hemşehrimiz Dr. Aytekin Ertuğrul bunu Danıştay’a götürmüş, itiraz dilekçesi vermişti. Ben de Aytekin Ertuğrul’un dilekçesine müdahil olarak katılmış, ek dilekçe vermiştim. Açık bütçe yapmak Anayasal suçtur, bunu tarihe not düşmek gerekiyordu.

Çünkü açık bütçe hazırlamak ve meclise getirmek, Milli paranın değerini düşüreceğini önceden ilan etmekti. Aytekin Ertuğrul açık bütçenin kabul edilmesi üzerine aşağıdaki yazıyı kaleme aldı, okurlarımla paylaşıyorum:

2021 Mali yılı bütçesinin TBMM de kabul edildiğine dair haber aşağıdaki linktedir. 246 Milyar açık bütçe ile Türk milleti tarihinin en büyük iflasını yaşayacaktır. Bu anayasayı ihlal bütçesinin kabul edilmesi Türk milletinin hiç hayrına bir olay değildir. Durmak yok yola devam denilen şey işte budur. Açık bütçeleri çok iyi biliyorsunuz 2019 mali yıl 81 milyar 2020 mali yılı 139 milyar ve 2021 mali yılı bütçesi de 246 Milyar açıktır. Açık bütçelere Ulu kurucularımız yasak getirmişlerdir. Ama kim takar ulu kurucuları.  Onlar diyorlar ki:

a)Ulu Önder Atatürk’ün direktifleri 

·Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.

·Milli paranın kudretini beynelmilel buhrana karşı masun bulundurmak başlıca gayemizdir.

·Açık bir bütçenin sayısız sakıncalarını iyi bilen TBMM nin DENK bütçe yönünde kesin karar sahibi bulunması devletin mali ve hatta genel politikası için büyük güvencedir.

b)    Milli Şef İsmet İnönü’nün direktifleri 

·Enflasyon politikası, iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi süratle takatinden düşürerek 1952 yılının son baharı başlarında, memleketi tam manasıyla iflasa sürüklemiştir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz.

·Bütçe açığı, bir milleti, rutubetin bir binayı çökertmesi gibi yok eder.

Altın ve döviz fiyatlarının daima, yükselme suretinde bir istikametten, bir türlü ayrılamaması, iktisaden zayıf tabakaların her gün biraz daha sefalete uğraması hükümete itimadı kıran başlıca amillerdir.

IMF ise tam tersini söylüyor. Paranızı sürekli olarak devalüe edin emri IMF ye aittir. AKP+ MHP  EVET diyorlar IMF’ye, Ulu Kurucularımız ise HAYIR diyorlar. Bu gemi mutluluk sağlık güzellik limanlarına gitmez.

Bu bütçelerimiz 2 iki senedir Danıştay’da dava konusudur. İki senedir Bilkent’teki Danıştay’dan  Ahlatlıbel’deki T.C. Anayasa Mahkemesine dosyaları göndertemedik.

Allah Türk milletine derman versin. 2021 yılında mücadele ve direnme gücü ihsan etsin.

Bu bütçeye EVET diyen 316 Milletvekiline soralım. Siz Türk milletinin bu bütçe ile yaşayacakları acıları, iflasları, yıkımları vs. hesaplayarak ve  düşünerek mi EVET oyu verdiniz?

Ya HAYIR diyen 193 Milletvekili siz bu bütçe 246 Milyar açıktır. Açık olduğu için mi hayır oyu verdiniz? Bu bütçeyi Anayasa Mahkemesine götüreceğiz diyerek mi HAYIR dediniz?

Ana muhalefet partisi olduğu için, bu Anayasal yetki gereğince açık bütçeyi Anayasa mahkemesine götürmesi CHP’nin tarihi görevidir.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar