ATATÜRKÇÜ TEĞMENLERİ TSK’DAN İHRAÇ ETMEK, ANAYASAYI İHLAL ETMEKTİR !…

ATATÜRKÇÜ TEĞMENLERİ TSK’DAN İHRAÇ ETMEK, ANAYASAYI İHLAL ETMEKTİR !…
15 Şubat 2024 00:24
380
A+
A-

Ümit Yalım

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım 2023’de bir teğmenin yakasına Atatürk resmi takmamasıyla çıkan tartışma ve gerilim yüzünden ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER de TSK’dan ihraç edildi. İşledikleri suçlar nedeniyle, TSK’dan ihraç edilmesi gereken SARIKLI AMİRAL ile MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) KANUNU’NU İHLAL EDEN SUBAYLARA üç yıldır hiçbir işlem yapılmazken ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER’in üç ayda jet hızıyla TSK’dan ihraç edilmesi Türk Kamuoyunda infial yarattı.

Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı, Atatürk resmi takmayan ve ona destek veren teğmenler hakkında TSK’dan ayırma / ihraç işlemi yapması gerekirken, genelleme yaparak ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER’i de TSK’dan ihraç etmiştir.

ATATÜRK’ÜN MANEVİ ŞAHSİYETİNE SAHİP ÇIKMAK ANAYASAL GÖREVDİR, DİSİPLİN SUÇU DEĞİLDİR

     Savunma Bakanlığı, 09 Şubat 2024’de yayınladığı basın açıklamasında,“disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğini” belirtmiştir.Ancak, Anayasamızın 2. Maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”Yani,Teğmenlerin, Atatürk’ün manevi şahsiyetine sahip çıkması anayasal görevdir, disiplin suçu değildir.

     Savunma Bakanlığı’nın ayırma / ihraç kararı için gerekçe gösterdiği kanunlar ve yönetmelikte, ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER’in ayırma / ihracını gerektiren hiçbir madde yoktur.

TSK Disiplin Kanunu Madde 20’ye göre,Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek, Ahlaki zayıflık,Hizmete engel davranışlarda bulunmak,Gizli bilgileri açıklamak, İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, Uzun süreli firar etmek, Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek, İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak, Gayri tabii mukarenette bulunmak(Çarpık ilişkide bulunmak),Terör örgütleriyle ilişkisi olmak.Madde 21’e göre, ayırma cezası vermek içinasker kişinin son bir yıl içinde 18 disiplin cezası puanı ve son beş yıl içinde 35 disiplin cezası puanını içeren disiplin cezası alması gerekir.

TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği, kurulların teşkili, görev ve yetkileri ile Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

Askeri Ceza Kanunu Madde 30’a göre, adliye mahkemelerindebir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde TSK’dan çıkarma /ihraç cezası verilir.

TSK Personel KanunuMadde 50, “d” fıkrasına göre, mahkemelerdebir yıl veya daha fazla hapis cezası ile mahkumiyet halinde TSK’dan çıkarma /ihraç cezası verilir.

ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER’e  whatsapp yazışmaları ve askeri hiyerarşiyi / silsileyi bozmak nedeniyle sadeceTSK Disiplin Kanunu Madde 16’da belirtilenKınama cezası verilebilir. Kınama’nın ceza puanı 1,5 olup TSK Disiplin Kanunu Madde 21’e göre TSK’dan ayırma / ihraç cezası vermek için yeterli değildir.

Anayasa Madde 38’e göre, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.” Yukarıda sunulan ve yürürlükte bulunan kanunlara göre, Atatürk’ün manevi şahsiyetine sahip çıkmak suç değildir.Karar verenlere Türkçe ve İngilizce olarak hatırlatalım, Kanunsuz suç ve ceza olmaz”, No punishment without law. ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER’in TSK’dan ayrılması / ihraç edilmesi için imza atan her subay Anayasa’nın 38. Maddesini ihlal etmekten sorumludur. Aklı selim galip gelmeli,ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER’in ayırma / ihraç kararı kaldırılmalı ve görevlerine dönmeleri sağlanmalıdır. Aksi halde, kararda imzası bulunan her subay Anayasayı ihlalden sorumlu olacaktır. Türk Ceza KanunuMadde 66’ya göre, Anayasayı ihlalin dava zaman aşımı süresi 30 yıldır.

Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu ve Savunma Bakanlığı’nın kararında direnmesi halinde, ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER’in, TSK Disiplin Kanunu Madde 43 ve İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7’ye göre altmış gün içerisinde ayırma / ihraç kararının iptali için Ankara İdare Mahkemelerinde dava açma hakları vardır.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT)  KANUNU İHLAL EDENLER TSK’DAN NEDEN İHRAÇ EDİLMEDİ ?…

Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu Madde 13’e göre, MİT’e yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlanmaz ve gizli tutulur. Aynı kanunun 27. Maddesi’ne göre, MİT mensuplarını herhangi bir yolla ifşa edenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir.

Resmi Gazete’nin 25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı nüshasında yayınlanan General Atama Listesi’nde MİT Kanunu’nun 13. ve 27. maddeleri ihlal edildi. General Atama Listesi’ni hazırlayanlar ile listede imzası / parafesi olanlar arasında Genelkurmay General Amiral Şube Müdürü, Personel Daire Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı Vekili Orhan Gürdal, Genelkurmayİkinci Başkanı Vekili Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Savunma Bakanı emekli general Hulusi Akar da var. Basın üzerinden uyarmamave aradan üç yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, MİT Kanunu’nu ihlal eden ve suça konu olan General Atama Listesi hâlâ yerinde duruyor. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu Madde 30 ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Madde 50’ye göre, işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilir. MİT Kanunu’nu ihlal edenlere alt sınır olan ve üç yıldan başlayan hapis cezası verileceği için 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan General Atama Listesi’ni hazırlayanlar ile listede imzası / parafesi olanlar TSK’dan ihraç edilir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu güne kadar MİT Kanunu’nu ihlal edenler hakkında soruşturma açmadı ve sorumlular yargılanmadı.

ATATÜRKÇÜ TEĞMENLERİN TSK’DAN İHRACINI ONAYLAYANLARIN İCRAATLARI

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU

*Bayraktaroğlu, 2020’de, OYAK Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla, Total-M Oil’in 450 milyon dolara satın alınması kararına imza attı ve AKP Yandaşı Demirören Şirketini nakit sıkıntısından kurtardı.Anılan satın alma nedeniyle OYAK Üyeleri zarara uğradı ve üyelerin emekli maaşları düştü.

*Bayraktaroğlu’nun 09 Ocak 2020-Ağustos 2023 arasında Genelkurmay İkinci Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Yunanistan,Muğla Limoniye Adası ile Muğla Plati Kayalığı’nı işgal etti. Bayraktaroğlu, işgallere seyirci kaldı.

*Bayraktaroğlu, 2021’de MİT Kanunu’nu ihlal etti.

*Irak kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 22-23 Aralık 2023’te 12 askerimiz, 12 Ocak 2024’de de 9 askerimiz şehit oldu. Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan ve terörist sızmalarını tespit edip önleyen TUSAŞ SİHA’lar kullanılmadı. 04 Ocak 2024’te Kara Havacılık Komutanlığı ve İnsansız Hava Araçları Sistemleri Tugayı’nı ziyaret eden Bayraktaroğlu, Baykar/Bayraktar SİHA’ların önünde poz verdi. Koskoca hangarda Kara Kuvvetlerinin envanterinde bulan TUSAŞ SİHA yoktu.

*Kara Kuvvetlerinin korumakla sorumlu olduğu adalarda, Yunanistan,08 Ekim 2023’te Belediye Başkanlığı seçimlerini yaptı. Bayraktaroğlu, adalarımızdaki Yunan seçimlerine seyirci kaldı.

METİN GÜRAK

*Gürak, 2018-2020 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanı olarak görev yaptı. Temmuz 2019’da basın üzerinden önceden uyarmama rağmen Yunanistan Ağustos 2019’da Küçük Çuha Adası’nı işgal etti. İkinci Başkan Gürak, işgale seyirci kaldı.

*Gürak, Ağustos 2023’te Genelkurmay Başkanlığı görevine başladı. 03 Ocak 2024’te Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros elini kolunu sallayarak işgal altındaki 4 adamıza gelerek Türkiye’ye meydan okudu. Gürak bu duruma seyirci kaldı. Yunan Genelkurmay Başkanı Floros’un askeri helikopterle geldiği adalarımıza Türk Genelkurmay Başkanı Gürak cesaret edip gidemiyor.

YAŞAR GÜLER

*Yaşar Güler’in Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Yunanistan elini kolunu sallayarak 4 adamızı ve 1 Kayalığımızı işgal etti. Güler işgallere seyirci kaldı. Güler, 2021’de MİT Kanunu’nu da ihlal etti.

TÜRKİYE BÖYLE REZALET GÖRMEDİ. SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI, ÇAPULCU/ PEŞMERGE BAŞI VE POSTAL YALAYICI MESUD BARZANİ’Yİ ZİYARET ETTİ !…

Özel Kuvvetler Komutanlığı, 2007’de Barzani’nin PKK’ya yardımını belgeledi. Video görüntülerinde, Barzani’nin çapulcu peşmergeleri pikaplara yükledikleri silah, mühimmat, giyecek ve yiyecekleri Kandil Dağı’nın eteklerine getiriyor, PKK’lı teröristlerde gelen malzemeleri katırlara yükleyerek Kandil Dağı’nın zirvesine taşıyorlardı.

     2007-2009 yılları arasında Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı yapan Yaşar Güler de videoyu izleyen subaylar arasındaydı.

     2008-2010 yılları arasında Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı yapan Metin Gürak da Barzani’nin PKK’yı desteklediğini biliyor.

     Postal yalayıcı Barzani’nin peşmergeleri, Nisan 2003’te Kerkük’e girerek tapu ve nüfus dairelerini yağmaladı. Barzani, 25 Eylül 2017’de de, Irak kuzeyinde yaşayan Türkmen vatandaşlarımızı esaret altına almak için bağımsızlık referandumu yaptı.

     2017 sonuna kadar TÜRKSAT Kanalı üzerinden yayın yapan Barzani’nin kanalı Rudaw TV, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 26 ilimizi kendi sınırları içinde gösteriyordu.

     Bütün bunlara rağmen, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, 07 Şubat 2024’te çapulcu, peşmerge başı postal yalayıcı Mesud Barzani’yi Erbil’de ziyaret etti. Ziyareti gösteren ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatan fotoğraf Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlandı. Bir zamanlar Başçavuş’un karşısında esas duruşta duran Barzani’nin ayağına şimdi Bakan ve Orgeneral gidiyor. Nereden, nereye !…

YENİ TÜRKİYE FOTOĞRAFI; GENERALLER, EMEKLİ BAŞÇAVUŞ’UN YANINDA ESAS DURUŞTA !…

2010-2023 Yılları arasında MİT Müsteşarı / Başkanı olarak görev yapanEmekli Başçavuş Hakan Fidan, 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan FETÖCÜ Albay, general ve amiraller hakkında TEMİZ RAPORU verdi. Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığı’na gerçek durumu rapor etseydi, FETÖCÜ hainler terfi listesine alınmaz, terfi ettirilmez ve Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kalmazdı. Fidan, MİT görevi sırasında adalarımızın işgaline de seyirci kaldı.

2023’te Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, 07 Şubat 2024’te Libya’ya yaptığı ziyaret sırasında bölgede görevli generaller Fidan’ın yanında esas duruşta poz verdi. Generallerin sivil kökenli bakanın yanında bile bu şekilde poz vermesi yönergelere göre uygun değilken, asker kökenli Bakan Emekli Başçavuş Hakan Fidan’ın yanında Generallerin esas duruşta poz vermesi tam bir rezalettir. Yeni Türkiye Fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine zarar vermektedir.

VATAN SAHİPSİZ DEĞİLDİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ATATÜRK MİLLİYETÇİSİ GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEKTİR !…

Azim ve Karar, 14.02.2024